סל תרבות

תכנית סל תרבות תשע"ח תפורסם בתחילת השנה

תכנית סל תרבות תפורסם בהקדם