חזון בית הספר

תפיסה חינוכית

קהילת ביה"ס מאמינה כי צמיחה אישית מתרחשת בסביבה הקשובה לצרכים הרגשיים, החברתיים והקוגניטיביים של התלמידים. סביבה הפועלת למען חיזוק תחושת השייכות של כל פרט בקהילה לביה"ס, כל זאת תוך שימת דגש על הייחודי בכל אחד והערך המוסף של היחיד החברתי כבסיס לצמיחה.

כל יחיד הוא מיוחד והתפתחותו נעשית תוך פעילות גומלין עם הסביבה החברתית". (דיואי)"

אנו שואפים להביא את התלמידים להישגים חינוכיים ולימודיים גבוהים תוך הענקת תחושה של קשר אישי המגלם בתוכו: כבוד, אכפתיות, שייכות, שאיפה למצוינות וייחודיות.

הנחות יסוד:

בני האדם שווים זה לזה.

בני האדם זכאים לשוויון הזדמנויות.

בית הספר הוא סוכן תרבות לערכים, לנורמות התנהגות, לחינוך , צמיחה ולמידה.

בית הספר אחראי להישגי הילדים והמורים.

למידה משמעותית תתאפשר בתנאים בהם הלומד יהיה מעורב פעיל בתהליך למידתו.

קיימת התפתחות בטכנולוגיות עתירות ידע.

בעלי חיים הם חלק בלתי נפרד מעולמנו.


ערכים מרכזים בביה"ס

שייכות - בית הספר מאמין כי באחריותו לטיפוח תחושת השייכות למדינת ישראל ולארץ ישראל ,בזיקה למורשת היהודית והישראלית.

שוויונויות - בית הספר מאמין בערך השוויוניות - שוויון הזדמנויות.

סובלנות - בית הספר מאמין בטיפוח אזרח במדינת ישראל המכיר בשונות בקרב האוכלוסייה ומתוך כך מחפש את המאחד בעם.

כבוד לאדם ולסביבה - בית הספר מאמין בכבוד כערך יסוד לחיים המהווה בסיס לכל פניה אל האדם והסביבה.

כבוד הדדי - בית הספר מאמין בטיפוח כישורי חיים למתן כבוד לאחר ולשונה, בטיפוח ערבות הדדית ומחויבות חברתית כלפי החברה, בטיפוח תקשורת בין אישית המושתתת על יחסי כבוד והקשבה הדדית.

הישגיות ומצוינות - בית הספר מאמין בטיפוח הישגיות של כלל אוכלוסיית בית הספר ובהעצמת תחושת המסוגלות. (תלמידים, מורים)


  • חזון ביה"ס

ביה"ס תל"י, הינו מוסד מחנך ומלמד המקנה לתלמידים ידע ואהבה לערכי היהדות למדינה ולארץ כך שיגדלו להיות אזרחים מחויבים תורמים ומשפיעים הממצים את יכולותיהם ופועלים לאור הערכים שהקנה להם.

ביה"ס יפעל ליצירת הרמוניה, אחריות לסביבה ולסובבים אותה תוך שיתוף פעולה, קבלה והכרת השונה, שאיפה למצוינות ,

השגת מטרות בית הספר ומימוש החזון.


עקרונות מובילים בתפיסה החינוכית.

יחס של כבוד ואמון בקרב הצוות, הילדים והמורים.

  • שותפות הורים ומורים בתהליכים חינוכיים ובשיפור הישגים.

  • ערוצי תקשורת פתוחים המבוססים על הידברות.

  • שיתוף פעולה ועבודת צוות אחריות, מעורבות והתנדבות בקרב כל השותפים.

  • דלת פתוחה לתלמידים, מורים והורים.

ביה"ס שואף לפתח את אישיותו של הלומד, יצירתיותו וכישרונותיו השונים, על פי מאפייניו והתעניינותו ויכולתו בתחומים שונים.

1.ביה"ס ישאף לפתח אקלים חברתי חיובי שיקדם צמיחה, העצמה ועידוד הלמידה אצל התלמיד והמורה.

2. בעולם בו הידע מתרחב ומשתנה ישאף ביה"ס לפתח אדם אורייני בעל מיומנויות שונות שיוכל לממשם כפרט ובחברה, תוך שימוש נכון בטכנולוגיה.

3. ביה"ס כחלק מהקהילה ישאף להגביר את מודעות ומעורבות ההורים ויקיים יחסי אנוש הדדיים המשפיעים על אקלים בית ספרי חיובי.

4. ביה"ס ישאף לפתח אצל בוגריו אחריות אישית, מעורבות חברתית וקבלת השונה תוך שילובו בחברה.

5. ביה"ס יפתח אצל תלמידיו מודעות ,חוש אחריות ומוסר סביבתי לצורך לשמור על הסביבה למען רווחתם ואיכות חייהם.

6. ביה"ס יפתח אצל תלמידיו ערכים ואהבת הארץ.


מדיניות בית-הספר

בתחום התוכן:

- ביה"ס ישלב בין תוכניות הלימודים הפורמליות לבין תוכניות בית ספריות בנושאים בינתחומיים ורב תחומיים.

- ביה"ס יקיים מערכת בקרה והערכה ובדיקת הישגים.

- ביה"ס יפתח סביבה לימודית מאתגרת ומעודדת למידה עצמית וחקר.

- תהליכי ההוראה – למידה יאורגנו בגישה אינטגרטיבית לצד גישה דיסציפלינארית.

- ביה"ס יפתח תוכנית לשיפור האקלים החברתי וקבלת השונה.

- ביה"ס יחנך לערכים ולאהבת הארץ.

- ביה"ס יחנך לערכי מורשת ותרבות ישראל.

בתחום הלומד:

- ביה"ס יפתח לומד אורייני.

- ביה"ס יפתח לומד אוטונומי בעל ידע ויכולת התמודדות עם טכנולוגיה מתקדמת, בעל מודעות עצמית ומודעות חברתית.

- ביה"ס ייתן מענה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות מיוחדות ובכיתות רגילות.

- ביה"ס יפתח מסגרות שונות של שיתופיות תוך דיאלוג מתמיד (ייתן לכל תלמיד הזדמנות להיות שייך למסגרת שונה).

- ביה"ס יאפשר לתלמיד לעבוד עפ"י זמן גמיש במרחבי למידה מגוונים.

- ביה"ס יפתח לומד בעל יחס חיובי לבעלי חיים וצרכיהם.

- ביה"ס יפתח לומד הפועל בקרב הקהילה וביה"ס לשיפור איכות הסביבה.


בתחום הצוות:

1. העצמת צוות המורים תוך כדי חלוקת תפקידים מירבית ופתוח הזהות המקצועית.

2. שיתוף צוות ביה"ס בתהליכי קבלת החלטות.

3. קיום יחסי אנוש היוצרים אקלים בית-ספרי חיובי.

4. גיבוש הצוות החינוכי.

5. צוות המהווה דוגמא לחיקוי לתלמידיו.

6. הצוות ישמור על אתיות מקצועית.


בתחום הקהילה:

1. מעורבות ושיתוף הורים תהיה חלק מהעשייה הבית-ספרית.

2. ביה"ס יעודד את תלמידיו לתרומה בקהילה הקרובה והרחוקה.