תכנית תל"י בביה"ס

קהילת ביה"ס תל"י בית וגן, הורים, מורים ותלמידים , הם חלק משרשרת דורות של העם היהודי ומתוך כך אנו חשים מחויבות לטיפוח הקשר והשייכות שלנו למורשת העם בארצו.

תלמידינו, נחשפים לתרבות ולמסורת היהודית, לעולם התפילה, לטקסטים עתיקים וחדשים ולטקסים, כל זאת ברוח שוויונית ופלורליסטית. אנו כצוות שואפים לאפשר הכרות מעמיקה עם התרבות המסורת ובאמצעות טיפוח קשר זה בין קהילת ביה"ס לעם היהודי כולו.

אנו שואפים להיות שותפים ביצירת דור חדש היודע את עמו ומורשתו וחש ערב לבני עמו ומכבד את יחודם וגווניהם.


http://www.tali.org.il/

מסורת , ציונות ודמוקרטיה