ייחודיות ביה"ס

תגבור לימודי יהדות , תוך הטמעת ערכים יהודיים, ציוניים ודמוקרטיים.

פיתוח גישה פלורליסטית וסובלנות לשונה ולאחר וקבלת מגוון הגישות היהודיות.

יצירת בוגר הפועל ברוח השוויון בין בני אדם בארץ ובעולם ופועל לעשיית צדק, טובה וחסד לכל אדם באשר הוא אדם.


תכנית תל"י בבית הספר:

תכנית תל"י מזמנת שיח מהותי בזהות יהודית – ישראלית ברוח פלורליסטית בבית הספר ובקהילה. באמצעות תכנית זו אנו שואפים לעצב בקרב התלמידים אישיות רחבת אופקים, בעלת שייכות ומחויבות לעם היהודי ולמורשתו.

פעילויות תוך בית ספריות:

ציון ראשי חודשים - מעמד ראש חודש בכתות או טקס ר"ח, קבלות שבת (הורים, סבים/ סבתות), סדר יום העצמאות, תכנית בני מצווה, העשרה

בנושא חגים, ציונות ומורשת: סדר ט"ו בשבט, סדר פסח וסדר יום העצמאות. חידונים שכבתיים בנושא חגים, ימי שיא בנושא מורשת וציונות.

לימוד פרשת השבוע כטקסט רלוונטי ואקטואלי.

הקמת מרכזי פעילות אינטראקטיביים לציון בנושאי תולדות עם ישראל ומורשתו.

הכרות עם מושגים, הוגים, פתגמים ואישים מהתרבות היהודית והישראלית.


פעילות לכלל בית הספר עם הפנים לקהילה:

הכנת ברכות שנה טובה לחיילים/ אוכלוסיית גיל הזהב / גני הילדים / ילדים בבית חולים.

פעילויות שכבתיות עם הפנים לקהילה (בגני הילדים ומועדון הקשישים).

הנחיית והפעלת חברת ילדים פעילה - נאמני תל"י.

מעורבות ותרומה חברתית - שיתופי פעולה עם עמותות .פעילות חוץ בית ספרית:

תוכנית "יחדיו" - "כיתות תאומות" עם קהילות יהודיות בארה"ב

כנס מחולות

כנס מקהלות

מיזמי גמילות חסדים שונים


עקרונות מנחים לחינוך תל"י

חינוך תל"י מזמן שיח קהילתי מהותי בזהות יהודית-ישראלית ברוח פלורליסטית. חינוך זה שואף לעצב אישיות רחבת אופקים שעולמה מורכב הן מרובדי המורשת היהודית והן מרובדי התרבות הכללית.

חינוך תל"י מבקש לחזק בקרב תלמידיו, תחושת שייכות ומחויבות לעם היהודי , למורשתו ולהמשכיותו. חינוך תל"י מחנך למעורבות חברתית ובכך תורם לעיצוב דמותה של החברה הישראלית כמדינה יהודית ודמוקרטית. חינוך תל"י נותן מענה לרצונם של הורים ושל צוותים חינוכיים להיות שותפים בעיצוב החינוך היהודי של ילדיהם, בהתאם למאפיינים הייחודיים של קהילת בית הספר, לצד חשיפתם לריבוי זהויות וכיבוד השונות. בכך מהווה חינוך תל"י חלופה חינוכית במסגרת החינוך הממלכתי.

העקרונות הבאים יאומצו כמכלול:

זהות יהודית-ישראלית : חינוך תל"י מעמיד את העיסוק בזהות היהודית-הישראלית של תלמידיו, כאחת הקדימויות במוסדות החינוך. עיסוק זה משתקף בכלל העשייה החינוכית בגן ובבית הספר.

חינוך לערכים :חינוך תל"י שם דגש על ערכים יהודיים, הומניסטיים ואוניברסליים, המתייחסים למידות האדם, ליחסים שבין אדם לחברו, לכבוד האדם, להטמעת חשיבה מגזרית בלימודי היהדות ולתיקון עולם.

פלורליזם וסולידריות : חינוך תל"י שואף לפתח תפיסת עולם פלורליסטית מתוך הכרה בערך של ריבוי דעות ואורחות חיים, הן בתוך היהדות הן מחוצה לה. הוא מבקש לחזק רגשי קרבה, אחווה ושותפות בין כל חלקי העם והעצמת הערבות ההדדית עם העם היהודי בארץ ובתפוצות לזרמיו ולעדותיו השונות.

חינוך חווייתי: חינוך תל"י דוגל ביצירת חוויות יהודיות לימודיות, רגשיות ורוחניות. בתי ספר תל"י וגני תל"י יוצרים חוויות אלו באמצעות התנסויות שונות כגון: דרכי הוראה מגוונות, לימוד בחברותא, סדנאות, טקסים ומעמדי תפילה.

אוריינות יהודית : חינוך תל"י שואף להקנות לתלמידיו אוריינות יהודית על-ידי חשיפתם לנכסי צאן ברזל של היצירה התרבותית והרוחנית של עמנו לדורותיה. חינוך תל"י מזמין אותם לראות את עצמם כחלק מתהליך היצירה היהודית המתמשכת ומתחדשת בכל דור ודור.

דמוקרטיה: חינוך תל"י מבקש להטמיע בקרב תלמידיו את ערכי הדמוקרטיה ולחנכם לאזרחות פעילה ומעורבות חברתית תוך הכרת החוק במדינת ישראל וכיבודו.

ציונות: חינוך תל"י שם דגש על חינוך להכרת ארץ ישראל ועם ישראל בעבר ובהווה מתוך תחושת שייכות ואהבה, וכן מדגיש את מרכזיותה של מדינת ישראל בעיצוב דרכו של העם היהודי.

מסורת ביקורת וחידוש : חינוך תל"י מבקש לטפח לומדים המכירים, מכבדים ואוהבים את מורשתם, ויחד עם זאת, בעלי חשיבה ביקורתית כלפיה. בכך, מאפשר חינוך תל"י לתלמידיו לחוש עצמם כממשיכי המסורת ומחדשיה.