יעדים

יעדי מערכת החינוך לשנה"ל תשע"ז

יעד 1: תכנון ויישום תהליכי הוראה-למידה מגוונים וחדשניים המפתחים והמטמיעים תפקודי לומד ואסטרטגיות למידה

יעד 2: יישום דרכי הערכה מגוונות המכוונות להערכת כלל תפקודי הלומד.

יעד 3: קידום הישגי תלמידים בשפת אם, במתמטיקה ובאנגלית.

יעד 13: פיתוח וביסוס מעורבות חברתית פעילה והתפתחות אישית רגשית בתוך המוסד החינוכי ומחוצה לו.

יעד 15: שילוב בפעילות המוסד החינוכי ערכים חברתיים, יהודיים, דמוקרטיים והומניסטיים וערכי מורשת ייחודיים בהתאמה למאפייני כל מגזר.

בנוסף ליעדים של כלל מערכת החינוך יפעל ביה"ס לקידום התחומים הבאים: