พระพรหมโวหารกวีเอกแห่งล้านนา ( คนเมืองลำปางบ้านสิงห์ชัย )

ชีวประวัติพระพรหมโวหารกวีเอกแห่งล้านนา
( คนเมืองลำปางบ้านสิงห์ชัย )ค่าวพญาพรหม