เข้าห้องผ่านระบบ Zoom Meeting

Meeting ID: 995 1715 9564

Passcode: 428059
                              >>คลิกเลย<<

หมายเหตุ : ระบบ Zoom Meeting สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมถึง 1,000 ราย
หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าระบบ Zoom Meeting ได้ให้เข้าร่วมผ่าน Facebook Live
ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ "FDA Thai"

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าห้องอบรม ZOOM ได้
สามารถเข้าร่วมอบรมผ่านช่องทาง

ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรมปฏิบัติ ดังนี้

1) ปิดไมค์ขณะเข้าอบรม

2) เปลี่ยนชื่อใน ZOOM เป็นชื่อจริงของท่าน

3) ระหว่างการบรรยาย กรณีมีคำถามระหว่างการบรรยายขอให้พิมพ์ถามในช่อง Chat หากต้องการสอบถามผ่านไมโครโฟน ขอให้สอบถามหลังจบการบรรยายในแต่ละหัวข้อ โดยการกดฟังก์ชันยกมือ (raise hand)