Co to jest "Szlif"?

"Szlif" to zajęcia projektowe na Politechnice Warszawskiej prowadzone przez Grzegorza Kapustę i Macieja Oczko. W ramach zajęć można uzyskać zaliczenie z przedmiotu WPAM.


W trakcie zajęć:

 • dowiesz się czym różni się programowanie w praktyce od nauki programowania
 • poznasz nowoczesne metodologie pracy w projektach informatycznych
 • spotkasz zaproszonych gości, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem
 • zrozumiesz, że technologia to nie wszystko co potrzebne jest osiągnięcia sukcesu w IT
 • poznasz technologie mobilne
 • zaliczysz WPAM (być może ;)


Spotkania

Zajęcia odbywają się na Politechnice Warszawskiej, na ELCE w sali 202 (!), w każdą środę o godz. 18.


Kontakt i komunikacja

Więcej informacji a także program kolejnych spotkań na liście e-mailowej WPAM oraz na kanale Slack (wpampw.slack.com).


WPAM

W ramach "Szlifu" zaliczany jest przedmiot WPAM. Zasady zaliczenia w semestrze lato 2018/2019:

 1. Spotkania w ramach zajęć Szlif / WPAM odbywają się w każdą środę o godz. 18 w sali 202. Zajęcia prowadzone są przez Grzegorza Kapustę i Macieja Oczko oraz zaproszonych przez nich gości (spotkania regularne). Planowany kalendarz spotkań dostępny jest poniżej. Ewentualne zmiany będą ogłaszane w sposób opisany w pkt. 3 (Slack i lista dyskusyjna).
 2. Uczestnictwo w zajęciach nie jest obowiązkowe. Około 5 ostatnich spotkań – w zależności od ilości osób oddających – będzie poświęcone na ocenę projektów (spotkania oceniające).
 3. Informacje potrzebne do zaliczenia przedmiotu przesyłane są na grupę WPAM.A. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu można znaleźć na komunikatorze Slack. UWAGA! Prowadzący zajęcia nie dostają komunikacji wysłanej na grupę WPAM.A. Najlepiej kontaktować się przez Slacka lub mailowo. Emaile bezpośrednie prowadzący mogą udostępnić zainteresowanym na zajęciach.
 4. W celu zaliczenia przedmiotu należy wymyślić, stworzyć i zaprezentować projekt: aplikację mobilną w wybranej technologii. Projekty mogą być wykonywane w grupach (np. dwie lub więcej osób) przy założeniu, że zakres obowiązków w zespole będzie jasno rozdzielony (np. 2 platformy mobilne + backend). W takim przypadku, podczas zgłaszania projektu, każda z osób zaangażowanych w projekt musi go wpisać indywidualnie podając swój adres email.
 5. Projekty można zgłaszać w jednej z trzech kategorii:
  1. 3.0
   1. Limit zgłoszonych projektów w tej kategorii to 17.
   2. W tej kategorii mieszczą się proste aplikacje, które korzystają z podstawowych funkcji systemów Android lub iOS (np. lokalna baza danych), nie korzystają z zewnętrznych API ani zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
   3. W tej kategorii akceptujemy projekty tylko jednoosobowe.
  2. 4.0
   1. W tej kategorii mieszą się bardziej zaawansowane aplikacje, które korzystają z zewnętrznych usług (np. Google Maps) i mogą wymagać prostego backendu lub komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi.
   2. W tej kategorii akceptujemy projekty jedno- lub dwuosobowe.
  3. 5.0
   1. W tej kategorii mieszczą się złożone systemy, które wykorzystują więcej niż jedną zewnętrzną usługę, wymagają backendu oraz (opcjonalnie) komunikują się z urządzeniami peryferyjnymi.
   2. W tej kategorii akceptujemy projekty jedno-, dwu- lub trzyosobowe.
 6. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaprezentowanie działającej aplikacji bądź systemu na urządzeniu docelowym lub na emulatorze/symulatorze.
 7. Ocena może być obniżona w przypadku nie spełnienia założeń projektowych lub niestabilnego działania aplikacji/systemu
 8. Ocena może być podwyższona maksymalnie o 0.5 stopnia w przypadku:
  1. funkcjonalnego i estetycznego interfejsu użytkownika, lub
  2. niestandardowego pomysłu lub nieszablonowego rozwiązania problemu.
 9. Do środy 20 marca 2019 należy zaproponować temat projektu w jednej z powyższych kategorii, który zostanie zaakceptowany przez prowadzących. Temat należy zgłosić i omówić (publicznie) na zajęciach, przez Slacka lub w ostateczności e-mailowo bezpośrednio z prowadzącymi (zdecydowanie preferujemy publiczną dyskusję nad tematem projektu). UWAGA! Nie przyjmujemy zgłoszeń poprzez Grupę Facebookową ani Messengera. Temat zaakceptowany należy wpisać do Formularza Zgłoszeniowego (włączony w stronę poniżej).
 10. Brak zaakceptowanego w terminie projektu oraz jego wpisania do formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z brakiem zaliczenia. Nie ma mechanizmu odwoławczego.
 11. Każdy projekt ma zagwarantowany dokładnie jeden termin prezentacji (spotkanie oceniające). Terminy te zostaną ustalone po zamknięciu listy projektów i ogłoszone w dokumencie (patrz pkt 6). Uwaga: im wyższa kategoria projektu tym późniejszy termin jego oddawania. Projekty na 3.0 odbieramy w pierwszej kolejności, a w przypadku projektów na 4.0 i 5.0 o terminie oddawania decyduje kolejność zgłoszenia.
 12. W wyjątkowych sytuacjach można zamienić się terminami. Informacja o takiej zamianie powinna się pojawić na Grupie/Slacku, potwierdzona przez obie strony.
 13. Lista zaakceptowanych projektów z terminami oddania projektów i ocenami (oceny pojawią się po oddaniu) znajduje się w tym arkuszu.
 14. Projekt można zgłosić do oddania na spotkaniach regularnych (niezbędne do tego jest zgłoszenie na Grupie lub emailowo bezpośrednio z prowadzącymi przynajmniej 3 dni przed terminem spotkania). Jest to najpewniejsza metoda oddania projektu w przypadku gdy przydzielony przez prowadzących termin nie pasuje osobie (osobom) oddającym.
 15. Projekt można również próbować oddać w jednym z wcześniejszych niż przydzielony danej osobie terminów (bez wcześniejszego zgłoszenia). Jeśli będzie taka możliwość, prowadzący umożliwią dodatkową prezentację takiej osobie/osobom. Nie ma jednak w takim przypadku gwarancji, że będzie na to czas.
 16. Projekty oddawane są publicznie podczas zajęć. Każda prezentacja powinna zawierać:
  1. Slajdy zawierające:
   1. Cel projektu
   2. Przyjęte założenia
   3. URL do repozytorium (GitHub/Bitbucket/GitLab)
   4. Zastosowane rozwiązania i technologie (biblioteki)
   5. Opis wyzwań i trudności
  2. Demo rozwiązania.
 17. Materiały pomocnicze jak przygotować dobrą prezentację w formie slajdów można znaleźć tutaj.
 18. Zaliczenia wpisuje prof. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak na podstawie dokumentu z ocenami. Jeśli ocena jest wpisana w powyższej liście ocen, wszelkie uwagi dotyczące wpisów w ERES-ie należy kierować do prof. Gawrysiaka.
 19. Ciekawostki:
  • Około 30% uczestników WPAM nie zalicza przedmiotu. Główną przyczyną braku zaliczenia jest nie pojawienie się na oddaniu projektu.
  • Co semestr kilka osób pisze do nas rozpaczliwe wiadomości tłumaczące nam powody nie oddania projektów i zawierające prośby o dodatkowy termin/konsultacje. To nie działa. Nie mamy możliwości zrobienia dodatkowych terminów. Oddanie projektów należy zaplanować wcześniej i konsekwentnie zrealizować - to jedyna możliwość zaliczenia projektu u nas.
 20. Listę projektów z poprzednich semestrów można znaleźć tutaj: https://sites.google.com/site/pwwpam/home


Urządzenia które można pożyczyć w celu realizacji projektu

Dzięki uprzejmości firmy Polidea, do celów realizacji projektu można wypożyczyć telefony i urządzenia. Lista dostępnego sprzętu wraz z zasadami pożyczania znajduję się tutaj.