Co to jest "Szlif"?

"Szlif" to zajęcia projektowe na Politechnice Warszawskiej prowadzone przez Grzegorza Kapustę i Macieja Oczko. W ramach zajęć można uzyskać zaliczenie z przedmiotu WPAM.


Spotkania

Zajęcia odbywają się na Politechnice Warszawskiej, na ELCE w sali 202 (!), w środy o godz. 18.


Kontakt i komunikacja

Więcej informacji a także program kolejnych spotkań na liście e-mailowej WPAM oraz na kanale Slack (wpampw.slack.com, kanał #lato-2019-2020).


WPAM

W ramach "Szlifu" zaliczany jest przedmiot WPAM. Zasady zaliczenia w semestrze lato 2019/2020:

 1. Spotkania w ramach zajęć Szlif / WPAM odbywają się w środy o godz. 18 w sali 202. Zajęcia prowadzone są przez Grzegorza Kapustę i Macieja Oczko. Planowany kalendarz spotkań dostępny jest poniżej. Ewentualne zmiany będą ogłaszane w sposób opisany w pkt. 3 (Slack i lista dyskusyjna).
 2. Uczestnictwo w zajęciach nie jest obowiązkowe. Około 5 ostatnich spotkań – w zależności od liczby osób oddających – będzie poświęcone na ocenę projektów (spotkania oceniające).
 3. Informacje potrzebne do zaliczenia przedmiotu przesyłane są na grupę WPAM.A. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu można znaleźć na komunikatorze Slack. UWAGA! Prowadzący zajęcia nie dostają komunikacji wysłanej na grupę WPAM.A. Najlepiej kontaktować się przez Slacka lub mailowo. Emaile bezpośrednie prowadzący mogą udostępnić zainteresowanym na zajęciach.
 4. W celu zaliczenia przedmiotu należy wymyślić, stworzyć i zaprezentować projekt: aplikację mobilną w wybranej technologii. Projekty mogą być wykonywane w grupach (np. dwie lub więcej osób) przy założeniu, że zakres obowiązków w zespole będzie jasno rozdzielony (np. 2 platformy mobilne + backend). W takim przypadku, podczas zgłaszania projektu, każda z osób zaangażowanych w projekt musi go wpisać indywidualnie podając swój adres email.
 5. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaprezentowanie działającej aplikacji bądź systemu na urządzeniu docelowym lub na emulatorze/symulatorze.
 6. Do środy 18 marca 2020 należy zaproponować temat projektu, który zostanie zaakceptowany przez prowadzących. Temat należy zgłosić i omówić (publicznie) na zajęciach, przez Slacka lub w ostateczności e-mailowo bezpośrednio z prowadzącymi (zdecydowanie preferujemy publiczną dyskusję na zajęciach lub slacku nad tematem projektu). UWAGA! Nie przyjmujemy zgłoszeń poprzez Grupę Facebookową ani Messengera. Temat zaakceptowany należy wpisać do Formularza Zgłoszeniowego (włączony w stronę poniżej).
 7. Brak zaakceptowanego w terminie projektu oraz jego wpisania do formularza zgłoszeniowego jest równoznaczny z brakiem zaliczenia. Nie ma mechanizmu odwoławczego.
 8. Każdy projekt ma zagwarantowany dokładnie jeden termin prezentacji (spotkanie oceniające). Terminy te zostaną ustalone po zamknięciu listy projektów i ogłoszone w dokumencie (patrz pkt 6). O terminie oddawania decyduje kolejność zgłoszenia –wcześniejsze zgłoszenie projektu gwarantuje późniejszy termin oddawania.
 9. W wyjątkowych sytuacjach można zamienić się terminami. Informacja o takiej zamianie powinna się pojawić na Slacku/mailu, potwierdzona przez obie strony.
 10. Lista zaakceptowanych projektów z terminami oddania projektów i ocenami (oceny pojawią się po oddaniu) znajduje się w tym arkuszu.
 11. Projekt można zgłosić do oddania we wcześniejszym terminie (niezbędne do tego jest zgłoszenie na Slacku lub emailowo bezpośrednio z prowadzącymi przynajmniej 7 dni przed terminem spotkania). Jest to najpewniejsza metoda oddania projektu w przypadku, gdy przydzielony przez prowadzących termin nie pasuje osobie (osobom) oddającym.
 12. Poza przyjmowaniem projektów i spotkaniami oceniającymi można umówić się na dodatkowe konsultacje projektowe w ramach środowego terminu zajęć. Wymagane jest wcześniejsze (przynajmniej 7 dni przed terminem) ustalenie tego z prowadzącymi przez email lub Slack.
 13. Projekty oddawane są publicznie podczas zajęć. Każda prezentacja powinna zawierać:
  1. Slajdy zawierające:
   1. Cel projektu
   2. Przyjęte założenia
   3. URL do repozytorium (GitHub/Bitbucket/GitLab)
   4. Zastosowane rozwiązania i technologie (biblioteki)
   5. Opis wyzwań i trudności
  2. Demo rozwiązania na urządzeniu lub emulatorze.
 14. Kryteria oceny projektów:
  1. 3.0: proste aplikacje, które korzystają z podstawowych funkcji systemów Android lub iOS (np. lokalna baza danych), nie korzystają z zewnętrznych API ani zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Mogą to być projekty tylko jednoosobowe.
  2. 4.0: bardziej zaawansowane aplikacje, które korzystają z zewnętrznych usług (np. Google Maps) i mogą wymagać prostego backendu lub komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi. Projekty jedno- lub dwuosobowe.
  3. 5.0: złożone systemy, które wykorzystują więcej niż jedną zewnętrzną usługę, wymagają backendu oraz (opcjonalnie) komunikują się z urządzeniami peryferyjnymi. Projekty jedno-, dwu- lub trzyosobowe.
 15. Ocena może być obniżona w przypadku nie spełnienia założeń projektowych, niestabilnego działania aplikacji/systemu lub niefunkcjonalnego interfejsu użytkownika.
 16. Ocena może być podwyższona maksymalnie o 0.5 stopnia w przypadku:
  1. funkcjonalnego i estetycznego interfejsu użytkownika, lub
  2. niestandardowego pomysłu lub nieszablonowego rozwiązania problemu.
 17. Materiały pomocnicze jak przygotować dobrą prezentację w formie slajdów można znaleźć tutaj.
 18. Zaliczenia wpisuje prof. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak na podstawie dokumentu z ocenami. Jeśli ocena jest wpisana w powyższej liście ocen, wszelkie uwagi dotyczące wpisów w ERES-ie należy kierować do prof. Gawrysiaka.
 19. Ciekawostki:
  • Około 30% uczestników WPAM nie zalicza przedmiotu. Główną przyczyną braku zaliczenia jest nie pojawienie się na oddaniu projektu.
  • Co semestr kilka osób pisze do nas rozpaczliwe wiadomości tłumaczące nam powody nie oddania projektów i zawierające prośby o dodatkowy termin/konsultacje. To nie działa. Nie mamy możliwości zrobienia dodatkowych terminów. Oddanie projektów należy zaplanować wcześniej i konsekwentnie zrealizować - to jedyna możliwość zaliczenia projektu u nas.