Co to jest "Szlif"?

Akademia inżyniera "Szlif" to zajęcia na Politechnice Warszawskiej prowadzone przez Grzegorza Kapustę i Macieja Oczko. W ramach zajęć można uzyskać zaliczenie z przedmiotu WPAM.


W trakcie zajęć:

 • dowiesz się czym różni się programowanie w praktyce od nauki programowania
 • poznasz nowoczesne metodologie pracy w projektach informatycznych
 • spotkasz zaproszonych gości, którzy chętnie podzielą się swoim doświadczeniem
 • zrozumiesz, że technologia to nie wszystko co potrzebne jest osiągnięcia sukcesu w IT
 • poznasz technologie mobilne
 • zaliczysz WPAM (być może ;)


Spotkania

Zajęcia odbywają się na Politechnice Warszawskiej, na ELCE w sali 162 (!), w każdą środę o godz. 18. Przed każdymi zajęciami staramy się powiadomić wcześniej jaki będzie temat spotkania poprzez grupę emailową WPAM i grupę na Facebooku.


Kontakt i komunikacja

Więcej informacji a także program kolejnych spotkań na liście e-mailowej WPAM oraz na Grupie Facebookowej.


WPAM

W ramach "Szlifu" zaliczany jest przedmiot WPAM. Zasady zaliczenia w semestrze zima 2018/2019:

 1. Spotkania w ramach zajęć Akademii Inżyniera Szlif / WPAM odbywają się w każdą środę o godz. 18 w sali 162. Zajęcia prowadzone są przez Grzegorza Kapustę i Macieja Oczko oraz zaproszonych przez nich gości. (Spotkania regularne) Planowany kalendarz spotkań dostępny jest poniżej, ewentualne zmiany będą ogłaszane w sposób opisany w pkt. 3 (Grupa i lista dyskusyjna).
 2. Uczestnictwo w zajęciach nie jest obowiązkowe. Około 5 ostatnich spotkań - w zależności od ilości osób oddających - będzie poświęcone na ocenę projektów (Spotkania oceniające)
 3. Informacje potrzebne do zaliczenia przedmiotu przesyłane są na grupę WPAM.1. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu można znaleźć na Grupie Facebookowej (Grupa). Uczestnictwo w grupie jest zalecane, ale nie wymagane. UWAGA! Prowadzący zajęcia nie dostają komunikacji wysłanej na grupę WPAM. Najlepiej kontaktować się przez Facebooka lub bezpośrednio mailowo. Emaile bezpośrednie prowadzący mogą udostępnić zainteresowanym na zajęciach.
 4. W celu zaliczenia przedmiotu należy wymyślić, stworzyć, zaprezentować i udokumentować projekt: aplikację mobilną w wybranej technologii. Projekty mogą być wykonywane w grupach (np. dwie lub więcej osób) przy założeniu, że zakres obowiązków w zespole będzie jasno rozdzielony (np. 2 platformy mobilne + backend). W takim przypadku, podczas zgłaszania projektu, każda z osób zaangażowanych w projekt musi go wpisać indywidualnie podając swój adres email.
 5. Do środy 31 października 2018 należy zaproponować temat projektu, który zostanie zaakceptowany przez prowadzących. Tematy zgłaszamy poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (włączony w stronę poniżej). Przed wpisaniem projektu należy temat zgłosić prowadzącym (publicznie) i omówić na zajęciach, Grupie lub w ostateczności e-mailowo bezpośrednio z prowadzącymi. Zdecydowanie preferujemy publiczną dyskusję nad tematem projektu.
 6. Lista zaakceptowanych projektów z terminami oddania projektów i ocenami (oceny pojawią się po oddaniu) znajduje się w tym arkuszu.
 7. Brak zaakceptowanego w terminie projektu oraz jego wpisania na listę projektów jest równoznaczne z brakiem zaliczenia. Nie ma mechanizmu odwoławczego.
 8. Każdy projekt ma zagwarantowany dokładnie jeden termin prezentacji (Spotkanie oceniające). Terminy te zostaną ustalone po zamknięciu listy projektów i ogłoszone w dokumencie (patrz pkt 6). Uwaga: im wcześniej projekt zostanie zaakceptowany, tym później przypadnie termin jego oddania. W wyjątkowych sytuacjach można zamienić się terminami. Informacja o takiej zamianie powinna się pojawić na Grupie, potwierdzona przez obie strony.
 9. Projekt można zgłosić do oddania na spotkaniach regularnych (niezbędne do tego jest zgłoszenie na Grupie lub emailowo bezpośrednio z prowadzącymi przynajmniej 3 dni przed terminem spotkania). Jest to najpewniejsza metoda oddania projektu w przypadku gdy przydzielony przez prowadzących termin nie pasuje osobie (osobom) oddającym.
 10. Projekt można również próbować oddać w jednym z wcześniejszych niż przydzielony danej osobie spotkaniach oceniających (bez wcześniejszego zgłoszenia). Jeśli będzie taka możliwość, prowadzący umożliwią dodatkową prezentację takiej osobie/osobom. Nie ma jednak w takim przypadku gwarancji, że będzie na to czas.
 11. Projekty prezentowane są publicznie podczas zajęć. Każda prezentacją powinna zawierać:
  1. Opis projektu
  2. Przyjęte założenia
  3. URL do repozytorium (GitHub/Bitbucket/GitLab)
  4. Zastosowane rozwiązania i technologie (biblioteki)
  5. Opis wyzwań i trudności
  6. Demo
 12. Kryteria oceny projektów: startową oceną za ukończony i oddany projekt jest 3.0. Ocenę można podwyższyć poprzez:
  1. prezentację (w formie slajdów): +0.5
  2. działające demo na urządzeniu lub emulatorze: +0.5
  3. dopracowany i przemyślany interfejs użytkownika: +0.5
  4. ciekawy, niestandardowy pomysł: +0.5
 13. Po zakończeniu projektu należy opisać go na stronie: https://sites.google.com/site/pwwpam/home
 14. Zaliczenia wpisuje Pan prof. dr hab. inż. Piotr Gawrysiak na podstawie dokumentu z ocenami. Jeśli ocena jest wpisana w powyższej liście ocen, wszelkie uwagi dotyczące wpisów w ERES-ie należy kierować do prof. Gawrysiaka.
 15. Ciekawostki:
  • Około 30% uczestników WPAM nie zalicza przedmiotu. Główną przyczyną braku zaliczenia jest nie pojawienie się na oddaniu projektu.
  • Co semestr kilka osób pisze do nas rozpaczliwe wiadomości tłumaczące nam powody nie oddania projektów i zawierające prośby o dodatkowy termin/konsultacje. To nie działa. Nie mamy możliwości zrobienia dodatkowych terminów. Oddanie projektów należy zaplanować wcześniej i konsekwentnie zrealizować - to jedyna możliwość zaliczenia projektu u nas.
 16. Listę projektów z poprzednich semestrów można znaleźć tutaj: https://sites.google.com/site/pwwpam/home


Urządzenia które można pożyczyć w celu realizacji projektu

Dzięki uprzejmości firmy Polidea, do celów realizacji projektu można wypożyczyć telefony i urządzenia. Lista dostępnego sprzętu wraz z zasadami pożyczania znajduję się tutaj.