Szkolenia, konferencje, kursy

szkolenia

Szkolenia

Organizujemy szkolenia o tematyce biznesowej i profesjonalnej zawsze starając się dostarczać sprawdzoną wiedzę gotową do zastosowania w praktyce polskich firm. Wszystkie szkolenia staramy się opierać zarówno o tradycyjne metody, taki jak wykłady czy prelekcje, ale również praktyczne ćwiczenia, warsztaty czy też gry szkoleniowe pozwalające przećwiczyć zdobytą wiedzę w działaniu. Zapewniamy Państwu wsparcie czołowych trenerów w Polsce, zaangażowanych w codzienne zarządzanie firmami.

konferencje

Konferencje

Jesteśmy również organizatorem konferencji profesjonalnych i dla biznesu, głównie z obszaru prawa, metod zarządzania, nowinek z zakresu prowadzenia biznesu itp. Nasze konferencje to doskonałe miejsce do nawiązywania kontaktów i budowania sieci znajomości profesjonalnych. Jeśli Państwa firma działa na wysoko konkurencyjnym rynku, w szybko zmieniającej się branży, te spotkania będą również dobrą okazją do podejrzenia konkurencji i poznania najlepszych praktyk na rynku.

kursy

Kursy

Kursy zawodowe przygotowywane przez naszą firmę ukierunkowane są na zdobycie profesjonalnych umiejętności niezbędnych w codziennej pracy. W ofercie posiadamy m.in. kursy dla samodzielnych księgowych, specjalistów ds. kadr i płac, audytorów bezpieczeństwa informacji, inspektorów ochrony danych osobowych czy też na przykład kursy z programu excel czy power point pozwalające poszerzyć znajomość narzędzi wykorzystywanych przez pracowników każdego dnia.

konferencje biznesowe

Konferencje biznesowe

Dlaczego head hunterzy tak często uczestniczą w konferencjach?

Nie każdy o tym wie, ale wielu head hunterów każdego roku uczestniczy w kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu konferencjach. Zastanawialiście się dlaczego tak się dzieje? Czy jest to grupa tak bardzo spragniona wiedzy, że jest gotowa wydawać często dziesiątki tysięcy złotych, aby zapoznać się z najnowszymi trendami w zarządzaniu?

Okazuje się, że powód dla którego head hunterzy tak często biorą udział w konferencjach i szkoleniach biznesowych jest trochę inny. Oczywiście wiedza i orientacja w trendach zarządzania jest dla tej grupy równie wartościowa i warta starań, co dla innych grup, ale konferencje i szkolenia pozwalają head hunterom przede wszystkim budować sieć kontaktów i spotkać najlepszych na rynku kandydatów.

W rekrutacji wysokiej klasy specjalistów, menedżerów czy członków zarządów nigdy nie mamy do czynienia z nadmiarem dobrych kandydatów. Nie wystarczy znać konkretne nazwiska czy firmy, w których Ci kandydaci pracują bądź przejrzeć profile na LinkedIn. Znalezienie dobrego kandydata wymaga szczegółowego researchu, zebrania referencji na rynku i zdobycia wiedzy o kandydacie, jego stylu pracy, dotychczasowych doświadczeniach zawodowych. Uczestnictwo w konferencji biznesowej pozwala zrealizować wiele z tych punktów. W jednym miejscu zyskujemy dostęp zarówno do prelegentów, jak i uczestników zainteresowanych z reguły ściśle określoną, specjalistyczną tematyką. W swobodnej rozmowie możemy zweryfikować ich poziom wiedzy, znajomości tematyki, a także uzyskać referencje.

"Konferencje profesjonalne to rzeczywiście dobre miejsce żeby nawiązywać kontakty zawodowe i nie ukrywam, że nasza firma często korzysta z takiej możliwości" - mówi Anna Sobieracka z firmy executive search.

Pamiętajmy też o drugiej stronie medalu, skoro head hunterzy poszukują kandydatów w trakcie konferencji biznesowych, to może kandydaci też powinni zadbać o swoją ekspozycję na tego typu wydarzeniach? Zarówno uczestnictwo w prelekcjach, rozmowy kuluarowe, jak też prowadzenie prezentacji na konferencji, to wszystko świetne sposoby na podniesienie naszych szans na znalezienie dobrej pracy. Warto też wpisać uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach w CV!

Zmiany w RODO

Ustawa o ochronie danych osobowych RODO weszła w życie zaledwie rok temu i zmieniła rzeczywistość wielu branż i firm. Nie minął rok, a ustawodawca już przygotował kolejne zmiany w prawie ochrony danych osobowych.

Już 4 maja 2019 r. zaczną obowiązywać zmiany w RODO, wprowadzające nowe zapisy m.in. w kodeksie pracy. Określają one jakich danych może żądać pracodawca od kandydata w procesie rekrutacji (podstawowe dane, o które pracodawca może pytać to imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Dodatkowo pracodawca może żądać podania dodatkowych danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (§ 2). Paragraf 3 mówi, że pracodawca może żądać od pracownika podania dodatkowo danych obejmujących adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, innych dane osobowych pracownika, a także danych osobowych dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Ze względu na złożoność tematyki ochrony danych osobowych, w tym w prawie pracy niezbędne może okazać się ponowne przeszkolenie pracowników, zwłaszcza działów kadr i płac oraz zatrudniania z aktualnych przepisów. Bazę szkoleń o tej tematyce znajdą Państwo m.in. w serwisie eventis.pl zajmującym się publikowaniem terminów, programów i informacji o cenach nadchodzących szkoleń i konferencji o tematyce biznesowej i prawnej. Aktualnie w serwisie eventis.pl dostępny jest szereg szkoleń z RODO, prawa pracy w całej Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Katowicach, Opolu, Szczecinie, Białymstoku, Toruniu i Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi i wielu innych miejscach. Dostępne są również szkolenia wyjazdowe, m.in. w Zakopanem i Krynicy, które pozwalają połączyć intensywne zajęcia z odpoczynkiem.

szkolenia RODO

Szkolenia z RODO