Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca samorządu: Alicja Janczar VIIIc

Zastępca: Aleksandra Kopka i Julia Gwoździńska VIIc

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • 1. Katarzyna Muszyńska-Rećko
 • 2. Dorota Rochmińska
 • 3. Aleksandra Majda

SEKCJE POWOŁANE W RAMACH DZIAŁAŃ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO:

 • dekoracyjna
 • organizacyjna
 • szatnia
 • nagłośnienie

Główne cele:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Założenia na rok szkolny 2019/2020

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

Kalendarz:

Wrzesień –

 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
 • Budżet Obywatelski- Złap głos – konkurs polegający na złapaniu jak największej liczby osób, które oddały głos na szkolny projekt „Bawmy się razem – od juniora do seniora” w ramach Budżetu Obywatelskiego
 • Kampania reklamująca nasz projekt wśród mieszkańców osiedla
 • Dzień Chłopaka- Wybór najsympatyczniejszego chłopca w klasie – Super Chłopak
 • Dzień Języków Obcych - Pomoc w organizacji tego dnia

Październik -

 • Obchody dnia KEN- przygotowanie uroczystej akademii, życzeń i drobnych upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły,
 • Ślubowanie klas pierwszych – pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystości
 • Światowy Dzień Zwierząt – konkurs fotograficzny „Mój zwierzak”
 • Disco Halloweenowe - Przygotowanie dyskoteki, zbiórka słodyczy i artykułów biurowych dla podopiecznych Domu Małego Dziecka; konkurs na najbardziej oryginalny strój halloweenowy

Listopad -

 • Andrzejki w naszej szkole – wróżby andrzejkowe, dyskoteka
 • Dzień Koszuli - Kto jest w koszulę ubrany nie będzie pytany
 • Przygotowania do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 • Obchody Narodowego Święta Niepodległości- pomoc w organizacji święta na terenie szkoły

Grudzień-

 • Święta to magiczny czas ….- konkurs na najpiękniej przystrojoną klasę
 • Kiermasz piernikowy – sprzedaż pierników
 • Dzień Krawata - Wszyscy z krawatami nie będą pytani

Styczeń -

 • Udział w akcji na rzecz WOŚP
 • Apel podsumowujący I semestr- przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klas; wręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrze
 • przypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych
 • organizacja „ Kolorowych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego
 • wprowadzenie akcji losowania „szczęśliwego numerka”
 • aktualizacja wiadomości SU na stronie internetowej szkoły
 • organizowanie apeli porządkowych