Rada Pedagogiczna

Dyrektor: mgr Anna Kaleta

Wicedyrektor: mgr Mariola Górecka

Edukacja Wczesnoszkolna

mgr Paulina Janicka

mgr Małgorzata Kamińska

mgr Małgorzata Kujawińska

mgr Anna Nowak

mgr Magdalena Piaszczyk-Kulej

mgr Anna Przytuła

mgr Katarzyna Ptak

mgr Ewa Witczak


Język Polski

mgr Jakub Jakubik

mgr Elżbieta Kotkowska

mgr Dorota Mazur-Pachnowska

mgr Joanna Miroszewska


Język Angielski

mgr Joanna Dimitrova

mgr Agata Dzirba

mgr Edyta Musiał

mgr Małgorzata Nowogórska

Anna Tomaszewska


Język Hiszpański

mgr Kamila Krzemińska


Matematyka

mgr Ewa Dudzińska

mgr Anna Kaczmarek

mgr Marzena Niewiadomska

mgr Agnieszka Zacharz


Informatyka

mgr Mariola Górecka

mgr Piotr Blomberg

mgr Marcin Pękala


Historia

mgr Zuzanna Jaśkiewicz

mgr Izabela Mierzejewska


Wiedza o społeczeństwie

mgr Zuzanna Jaśkiewicz

Przyroda

mgr Iwona Lewandowska

mgr Dorota Rochmińska


Biologia

mgr Dorota Rochmińska


Geografia

mgr Iwona Lewandowska


Chemia

mgr Violeta Wojtaszczyk


Fizyka

mgr Monika Śmiechowicz


Plastyka, Muzyka, Technika

mgr Anna Kwiatkowska

mgr Katarzyna Muszyńska-Rećko

mgr Iwona Lewandowska – technika

mgr Michał Panas – technika


Wychowanie Fizyczne

mgr Maciej Bartodziejski

mgr Piotr Blomberg

mgr Anna Jędraszczyk

mgr Michał Panas


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Dorota Rochmińska


Nauczyciele WDŻ

mgr Zuzanna Jaśkiewicz

mgr Kinga Mielczarek

mgr Agnieszka Pilarczyk


Doradztwo zawodowe

mgr Anna Kwiatkowska

mgr Dorota Zajączkowska


Religia

mgr Agnieszka Foltyńska

mgr Dorota Michaluk

mgr Żaneta Parcheta


Etyka

mgr Magdalena Piaszczyk-Kulej

mgr Aleksandra Majda

Pedagog Szkolny

mgr Sylwia Cieplucha


Psycholog Szkolny

mgr Katarzyna Kabza


Nauczyciele Wspomagający

mgr Justyna Drozdek

mgr Mariola Galicka

mgr Klaudia Kaczmarek

mgr Aldona Klepacz

mgr Kinga Mielczarek

mgr Renata Marcinek

mgr Aleksandra Majda

mgr Joanna Miller

mgr Aneta Misiak-Taras

mgr Ewa Nowicka

mgr Agnieszka Pilarczyk

mgr Anna Półtorak

mgr Renata Wachowicz

mgr Katarzyna Wira-Świątkowska

mgr Dorota Zajączkowska


Nauczyciele Terapeuci – rewalidacja i PPP

mgr Sylwia Cieplucha

mgr Justyna Drozdek

mgr Mariola Galicka

mgr Katarzyna Kabza

mgr Klaudia Kaczmarek

mgr Anna Kaleta

mgr Aldona Klepacz

mgr Małgorzata Kujawińska

mgr Anna Kwiatkowska

mgr Aleksandra Majda

mgr Renata Marcinek

mgr Kinga Mielczarek

mgr Joanna Miller

mgr Joanna Miroszewska

mgr Aneta Misiak-Taras

mgr Anna Nowak

mgr Ewa Nowicka

mgr Iwona Paprocka

mgr Agnieszka Pilarczyk

mgr Anna Półtorak

mgr Renata Wachowicz

mgr Katarzyna Wira-Świątkowska

mgr Ewa Witczak

mgr Dorota Zajączkowska


Świetlica

mgr Mirosława Dobroszek

p. Marzanna Dolińska

mgr Paulina Janicka

p. Marzena Piliszko


Biblioteka

mgr Joanna Pietrasik