kontakt

Szkoła Podstawowa nr 33

im. Stefana Kopcińskiego

92-512 Łódź

ul. Lermontowa 7

telefon: 042 672 70 95

email: kontakt@sp33.elodz.edu.pl

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stefana Kopcińskiego z siedzibą w Łodzi, ul. Lermontowa 7,

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego jest Pani Beata Florek, mail: sp33@inspektor-rodo.com.pl