rekrutacja

Szanowni Rodzice / Opiekunowie dzieci

Nabór kandydatów do klas I ogóInodostępnych szkół podstawowych rozpocznie się 04 maja i będzie trwał do 29 maja 2020 r.

Zgłaszanie kandydatów do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywać się będzie w dniach od 04 maja do 21 maja 2020 r.

Szczegółowy harmonogram na stronie UMŁ pod linkiem