rekrutacja

Szanowni Rodzice/Opiekunowie dzieci

Nabór do klas I szkół podstawowych odbywać się będzie w dniach 06.05.-28.05.2019 r.

Szczegółowy harmonogram na stronie UMŁ pod linkiem