Rada Rodziców

Radę Rodziców tworzą członkowie rad klasowych.

Po rozpoczęciu każdego roku szkolnego na zebraniu Rady Rodziców wybierany jest Przewodniczący oraz dwóch jego zastępców.

Przedstawiciele Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 :

Przewodniczący -

Zastępca -

Zastępca -

Przewodniczący poszczególnych klas:

1a - Turkowska Krawczyk Anna

1b - Domagała Marta

2a - Kubiaczyk Dorota

2b - Drożdż Joanna

2c - Tarkowska Mirosława

3a - Kubacki Krzysztof

3b - Tłuczek Aleksandra

3c - Bednarek Aleksandra

4a - Pientera-Matusiewicz Agata

5a - Sztobryn-Bochomulska Justyna

5b - Kabacińska Alicja

5c - Biernacka Katarzyna

5d - Gieroń Paulina

6a - Gasmi Izabela

6b - Koszek Magdalena

6c - Grzegorczyk Marta

6d - Przybyłowska Magdalena

7a - Kowalewska Izabela

7b - Wachowicz-Skóra Magdalena

7c - Wieczorkowski Michał

8a - Stępniak Sebastian

8b - Pietrzak Małgorzata

8c - Karmelita Magdalena

Cele i zadania Rady Rodziców:

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów oraz działanie na rzecz szkoły.

Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

  • wspomaganie celów i zadań szkoły,
  • gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły,
  • ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
  • zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność szkoły,
  • znajomość zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole,
  • znajomość zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły.

Nr rachunku Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi:

36 1240 3086 1111 0000 3479 6780