TPD

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadzone przez Oddział Dzielnicowy Łódź – Widzew mieści się przy SP 33. Przeznaczone jest dla dzieci w wieku szkolnym.

Godziny otwarcia:

12.00 – 16.00 (rok szkolny)

10.00 – 14.00 (ferie, wakacje)

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzą emerytowane nauczycielki, byłe pracownice SP 33. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci to organizacja pozarządowa, która od prawie 100 lat zajmuje się dziećmi ubogimi, niepełnosprawnymi, wywodzącymi się z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.

Przyświecają nam następujące cele:

  • Stymulowanie rozwoju emocjonalnego poprzez tworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
  • Wyrównywanie braków w nauce
  • Rozwijanie pasji i zainteresowana
  • Kreowanie zachowań akceptowanych w bliższym i dalszym środowisku
  • Pogłębianie umiejętności radzenia sobie w sytuacji porażek i zagrożeń

Podczas pobytu w ognisku podopieczni otrzymują podwieczorek (kanapki, płatki z mlekiem, herbata, owoce). Uczestniczą w zajęciach kulinarnych, sportowych, plastycznych, manualnych. Korzystają z gier planszowych, komputerów i sprzętu sportowego. Od kilku lat kładziemy duży nacisk na promowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowe odżywianie. Jest to możliwe dzięki naszym darczyńcom ( w bieżącym roku szkolnym jest to „Kulczyk Foundation”). Środki na prowadzenie ogniska pochodzą z MOPSu oraz pozyskiwane są przez Zarząd Regionalny TPD. Od stycznia 2016r do ogniska uczęszcza 51 dzieci (średnio 30 osób dziennie).