szkolna opieka stomatologiczna

szkolna opieka stomatologiczna

Od tego roku szkolnego weszła w życie ustawa o opiece zdrowotnej uczniów. W związku z tym szkoła zapewni uczniom od 1 grudnia 2019 r. bezpłatną opiekę stomatologiczną.

Na mocy podpisanego przez szkołę porozumienia świadczenia stomatologiczne zapewnią lekarze

w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Świadczenia stomatologiczne udzielane są:

1) maksymalnie 5 pacjentom w ciągu jednego dnia, po uprzednim telefonicznym umówieniu realizacji świadczenia, co najmniej 1 dzień przed wizytą tel. 42 675 75 23 z uwagą zapisania pacjenta do dr Beaty Szydłowskiej ;

2) realizacja świadczeń będzie się odbywała w godz. 9:00-16:15 od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia,

3) miejscem realizacji świadczeń opieki stomatologicznej nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 33, dla której Miasto Łódź jest organem prowadzącym jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Instytut Stomatologii, bud. A- 3, 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251.