instytucje współpracujące

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4

Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Doradztwa Zawodowego i dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi

zajęcia taneczne DNA

klasy 1-6


"FutbolBonito" zajęcia sportowe

Studium Języków Obcych ALMA

zajęcia taneczne "Centrum Hajdasz"


zajęcia muzyczne nauki gry na gitarze

zajęcia judo

klasy 1-6