Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 33 dziękuje Uczniom i Rodzicom za trud i zaangażowanie, za współpracę i stały kontakt w tym niełatwym dla wszystkich roku szkolnym 2019/2020.

Życzymy zdrowych i bezpiecznych wakacji, wytchnienia i odpoczynku.

w roku szkolnym 2019/2020 wdrażamy nowe projekty:

"Zmieniamy się dla Ciebie"

Szkoła bez dzwonków

uczymy samodzielności, obniżamy poziom hałasu w szkole, minimalizujemy stres u uczniów, uczymy gospodarowania swoim czasem.

Brak obowiązkowych prac domowych

kształtujemy współodpowiedzialność za proces uczenia się.

Zielony długopis

wzmacniamy tylko pozytywnie. W pracach zamiast przekreślania błędów na czerwono, kolorem zielonym zaznaczamy, co dziecko zrobiło dobrze.

Projekt „Marsz po zdrowie”

Od najmłodszych lat kształtujemy postawy prozdrowotne. Realizujemy szereg przedsięwzięć, których celem jest promocja zasad aktywnego stylu życia m. in. cykliczne spotkania z dietetykiem.

Projekt „Myślenie + działanie = programowanie”

Od pierwszej klasy realizujemy w pracy z uczniem działania z zakresu kodowania i programowania.

Projekt „Lekcje na 4 łapy”

Głównym celem projektu jest uwrażliwienie naszych uczniów na potrzeby i losy zwierząt.

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji społecznej „Pozytywna Uwaga”. Chcemy zachęcić rodziców do pozytywnej komunikacji z nauczycielami.

klikając w logo "pozytywna uwaga" uzyskasz więcej informacji o akcji

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image