Nabór na półkolonie zimowe zamknięty.

Przekaż nam 1% podatku dochodowego

Szkoła Podstawowa nr 33 im. dr Stefana Kopcińskiego w Łodzi

Cel: SP 33 Łódź 9438

KRS: 0000270261

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji społecznej „Pozytywna Uwaga”. Chcemy zachęcić rodziców do pozytywnej komunikacji z nauczycielami.

klikając w logo "pozytywna uwaga" uzyskasz więcej informacji o akcji

w roku szkolnym 2019/2020 wdrażamy nowe projekty:

"Zmieniamy się dla Ciebie"

Szkoła bez dzwonków

uczymy samodzielności, obniżamy poziom hałasu w szkole, minimalizujemy stres u uczniów, uczymy gospodarowania swoim czasem.

Brak obowiązkowych prac domowych

kształtujemy współodpowiedzialność za proces uczenia się.

Zielony długopis

wzmacniamy tylko pozytywnie. W pracach zamiast przekreślania błędów na czerwono, kolorem zielonym zaznaczamy, co dziecko zrobiło dobrze.

Projekt „Marsz po zdrowie”

Od najmłodszych lat kształtujemy postawy prozdrowotne. Realizujemy szereg przedsięwzięć, których celem jest promocja zasad aktywnego stylu życia m. in. cykliczne spotkania z dietetykiem.

Projekt „Myślenie + działanie = programowanie”

Od pierwszej klasy realizujemy w pracy z uczniem działania z zakresu kodowania i programowania.

Projekt „Lekcje na 4 łapy”

Głównym celem projektu jest uwrażliwienie naszych uczniów na potrzeby i losy zwierząt.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image