Lágymányosi Szent Adalbert Plébánia

emlékeink anno...

szentadalbert.info

Bevezető

Először bocsánatot kérek azoktól, akik ezen a web címen a Szent Adalbert Plébánia, a Boldog Meszlényi Zoltán Templom weblapját keresték. Ez az oldal is a  Szent Adalbert Plébánia életével foglalkozik, de elsősorban a múlttal, a közös emlékekkel. Ezek a közös emlékek tartottak s tartanak össze  egy-egy közösséget. Ha nem ápoljuk emlékeinket megfakulnak, elvesztik összetartó erejüket. Ez a honlap tehát emléket szeretne állítani közösségünk életének, így például azoknak az éveknek, amikor a plébánia közössége a tavaszi és őszi zarándoklatok eredményeként hitben megerősödött és összekovácsolódott, köszönhető ez Tóni atya kitartó, áldozatos munkájának. (Amennyiben most nem szeretne elmélyülni  ezen emlékképekben kattinson ide.  Emlékeztetőül a Szent Adalbert Plébánia és Boldog Meszlényi Zoltán Templom web lapjának közvetlen elérhetősége: etele3.hu )

A plébánia közössége azonban változik, a korábbi közös emlékek új testvéreink számára már nem jelentenek mást, csak múltba révedést. Szükséges ezért már most a jelenben megteremteni ezt az összetartó erőt, a  "jövő emlékeinek" megteremtésével. Ehhez azonban a hívek ötleteire és összefogására, aktív  közreműködésére van szükség. 

Tóni atya 2022-ben nyugállományba vonult, a plébánia vezetésére Dr. Erdő Péter bíboros plébániai kormányzót nevezett ki Laci atya személyében.  Laci atya a budakalászi plébánia éléről érkezett hozzánk. Nos itt idézném Laci atya szavait melyek a budakalasz.hu honlapon jelentek meg 2017. évi budakalászi kinevezése alkalmából.

"Elöljáróink lelkünkre kötötték annak idején, mikor egy új közösségbe kerülünk, egy éven belül ne nagyon változtassunk semmin, hanem ismerjük azt meg minden értékével, szokásával, hagyományával és problémáival együtt. Próbálom ezt a tanácsot megfogadni. "

Laci atya plébániánk esetében is tartotta magát ehhez az intelemhez. A megújulás, a "jövő emlékeinek" megteremtése tehát most következhet a plébániánk élétében. Ez a megújulás igen sok munkát, áldozatot követel, hiszen a COVID igen sokat ártott a közösségi életnek.

Laci atya a budakalászi plébánián töltött öt év után a vele készített interjúban a budakalasz.hu honlapon így búcsúzott a közösségtől:

"Ha magamat nézem, akkor nagyon munkás, szorgalmas évek voltak ezek. Biztos, hogy az időt jobban be lehetett volna osztani, több idő mehetett volna a kapcsolatokra, a személyekkel való találkozásokra, de sajnos a hivatali ügyek, mint a papírmunka, a szervezések és az egyeztetések nagyon sok időt elvettek. Ezen az új helyen igyekszem majd változtatni. "

Mint tudjuk Laci atya vezeti egyházmegyénk Hitoktatási Felügyelőségét, továbbá aktív hitoktatóként ténykedik a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégiumban,  elnökségi tag a Magyar Cserkészszövetségben.  Reméljük Laci atyának sikerül majd megtalálnia azt az időbeosztást, ami lehetőséget teremt számára a plébániai közösségépítésre,  s ezen keresztül mindannyiunk lelki gyarapodására.

A COVID időszak traumája után most végre ismét itt a közösségépítés lehetősége, a "jővő emlékeinek" megalapozása. Közös érdekünk, hogy közösségi életünk megújuljon, a meglévő közösségeken (Boldog Gizella Társulat, Liszt Ferenc Kórus, cserkészek), a hittan csoportokon túl, aktív közösségi élet alakuljon ki, ahogy az tapasztalható pl.a Szent Gellért plébánián vagy az Albertfalvi Szent Mihály plébánián. Segítsünk Laci atyának ezen jó példák - és saját ötleteink - alapján megszervezni a közösségeket, programjaikat. Csak példaként álljon itt néhány a lehetséges közösségek közül: anyák klubja, apák klubja, családos közösség, nagyi-klub, senior-klub, bibliaóra közössége. 

Végezetül ismét idéznék néhány gondolatot inspirációként Laci atyától, melyek a Bízd Rá Magad honlapon jelentek meg.

"...Az embernek tisztában kell lennie az értékeivel, hogy azokra valóban értékként tudjon tekinteni. Közösségként megélünk ezek mentén egy közös munkát és gondolkodást, amelynek része az Isten iránti szeretetünk, hazánk iránti elkötelezettségünk, hagyományaink ápolása és természetesen a testvériség megélése. Egyetlen közösség számára sem jó, ha begubózik, jelen kell lenni a világban. "

"...a közösség tagjaként olyan kapcsolatok építhetőek fel, amelyek az illető élete során végig meg- és kitartanak. Megtanulnak közösen dolgozni, gondolkodni. Megtapasztalják, hogy mit jelent az, hogy megbízhatunk egymásban, közös célok mentén tevékenykedünk. S ha hozzáteszem ehhez a magam részét, akkor sokan, sokat tudunk tenni a jobb világért. Nagyon szegény lenne a világ, ha nem így tennénk."

"... A plébánián egy jó családi nap kimondottan olyan alkalom, ami adja magát, hogy meghívjuk rá a hittanosokat, a szülőket. A meghívás meghagyja a másik szabadságát. Ha eljön, mutatja, van benne egy olyan vágy, amire lehet építeni. "

"...Ott előbb-utóbb megszólítja őket a családcsoport, a bibliaóra, a felnőtt hittan vagy a katekumenátus, és úgy érzik, tudnak kapcsolódni, és ez mélyebb ismeretre, elköteleződésre vezeti el őket."


SEGÍTSÜNK LACI ATYÁNAK, HOGY A FENTI GONDOLATOK MIELŐBB TESTET ÖLTSENEK PLÉBÁNIÁNKON!

Addig is biztatásul álljon itt egy történet, hogy ne legyünk kishitűek, ha már meghívást kaptunk keresztényként, cselekedjünk mindig is úgy, legyünk akár laikus hívők vagy felszentelt személyek.

A tanmese a zarandok.ma honlapon jelent meg, de átvette az Országos Lelkipásztori Intézet honlapja is.

Tanmese a paprol.pdf

További kis inspiráció a jövőbeli közösségi élethez a Szent Mihály plébánia búcsújának és közösségi napjának plakátjával és képeivel.

Csak rajtunk múlik, hogy igazi közösséggé váljunk s így gondoskodjunk a jővő emlékeiről.

A zarándoklatok lelke

A plébániai zarándoklatok lelke Tóni atya volt, aki állhatatosan munkálkodott minden zarándoklat sikerességén.

További információért kattintson ide.

A zarándoklatok

Mivel e honlap egyik célja az emlékezés ezen zarándoklatokra, így a memória frissítéshez az egyes zarándoklatok zarándokfüzete és  a zarándoklathoz kapcsolódó képek is megjelenítésre kerülnek. Az egyes zarándoklatok anyagai folyamatosan kerülnek feltöltésre, de nem követik a zarándoklatok időrendjét. 

Esetenként a képeken túl egy-egy  a zarándoklat helyszínein, az ott töltött időtartam alatt készült akvarell is feltöltésre kerül, tolmácsolni hivatva a hely atmoszféráját. E képekből  Szentendrén kiállítás is készült, melynek felvezető beszédét a zarándoklatokról Bese Gergő atya tartotta.

További információért kattintson ide.

Nyomtatott kiadványok

2023 szeptemberében változás állt be korábbi kiadványaink megjelenésében, a Veled Vagyunk kiadványunk tartalmában is. 

További információért kattintson ide.

A plébánia híveinek felkészülését segítette a húsvéti szentgyónásra a nyomtatásban megjelent lelkitükör. Sajnos ilyen példányt itt a honlapon már nem tudunk bemutatni. A felkészülést segítendő javasoljuk az Országos Lelkipásztorin Intézet által összeállított lelkitükör használatát. 

A lelkitükörért kattintson ide!