Lekári a laboratórium

22. odborný seminár v Prešove SYNLAB SLOVAKIA s.r.o., 5. 12. 2018, hotel Dukla v Prešove

Otvorenie seminára synlab slovakia 2018 v Prešove

RNDr. Michal Laurenčík, PhD. / vedúci obchodu spoločnosti synlab slovakia s.r.o., Limbová 5 Bratislava

Národný akčný plán antimikrobiálnej rezistencie

Prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD. / Klinika infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice

SGLT2 inhibítory v liečbe DM2

MUDr. R. Dobránsky /Diabetologická ambulancia ProCare, Prešov

Histamínová intolerancia - porucha metabolizmu histamínu

MUDr. K.Stojková /IMUNOAMB s.r.o., Prešov

Hodnotenie tyroidálnych parametrov v ambulantnej praxi

MUDr. E. Švajdlerová / Endokrinologická ambulancia, Prešov

Vybrané prípadové štúdie pacientov prešovského Kardiocentra v 3D/4D echokardiografickom zobrazení.

MUDr. M. Slanina / Kardiocentrum, FNsP Prešov

Preanalytická fáza - čas na edukáciu

MUDr. H. Pivovarníková / synlab slovakia s.r.o., Prešov.

22. odborný seminár Lekári a laboratórium synlab slovakia s.r.o. Prešov, 5. 12. 2018