Lekári a laboratórium

21. odborný seminár v Prešove synlab slovakia s.r.o., 6.12.2017, hotel Dukla

Privítanie účastníkov a otvorenie podujatia

Kateřina Kotrčová, výkonná riaditeľka SR a ČR

Úvodné slová na 21. odbornom seminári "Lekári a laboratórium" synlab slovakia s.r.o.

HIV college, novinky v HPV vakcinácii

Pavol Jarčuška, Klinika infektológie a cestovnej medicíny FNLP a LF UPJŠ Košice

Diskusia k prezentácii

Pavol Jarčuška, Klinika infektológie a cestovnej medicíny FNLP a LF UPJŠ Košice

Súčasné možnosti a formy skríningu kolorektálneho karcinómu

Igor Katančík, Gastroent s.r.o. Prešov

Diskusia k prezentácii

Igor Katančík, Gastroent s.r.o. Prešov

Význam laboratórnych parametrov v diferenciálnej diagnostike hypertenzie v gravidite

Katarína Beňová, Rudolf Novotný, FNsP J.A.Reimana Prešov

Menej je niekedy viac, alebo racionalizácia v medicíne

Ľubica Forraiová, AMBBI, s.r.o., Prešov

Obezita a obličky

Karol Gurský, Logman a.s., Prešov

Anti-Müllerov hormón pri sledovaní ovariálnej rezervy

Hedviga Pivovarníková, synlab slovakia s.r.o. Prešov


Fotoilustrácie z priebehu podujatia