Σχολεία του Συλλόγου μας

Στον πίνακα μπορούμε να δούμε τα στοιχεία (τηλέφωνο, fax, email, διεύθυνση) των δημοτικών, των νηπιαγωγείων καθώς και των ιδιωτικών σχολείων των δήμων: Δυτικής Αχαΐας, Ερυμάνθου και Πατρών.

Σχολεία Δ Αχαΐας Ερυμάνθου Πατρών.xlsx