Παρατάξεις

Δ.Α.Κ.Ε

ΔΗ.ΣΥ

Π.Α.ΜΕ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ