Εκλογές

Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, αλλά και για τους αντιπροσώπους στην 88η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Στους πίνακες πιο κάτω μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών:


Όργανα του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας

ΓΙΑ τον Σύλλογο .docx

Για αντιπροσώπους στην 88η ΓΣ της ΔΟΕ

ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ .docx