ZH traject 2e semester

Bij het opnieuw inschrijven op Oasis voor 4e master, moet er gekozen worden tussen major 'kliniek' en major 'wetenschap'.

Dit houdt in dat je ofwel ervoor kiest om verder stage te lopen in het 2e semester ofwel om een wetenschappelijk werk uit te voeren. Je moet ook één of meerdere keuzevakken opgeven.

Major kliniek

Verplicht op te nemen:

 • Urgentiegeneeskunde
 • Capita selecta uit de ziekenhuisgeneeskunde
 • Maatschappelijke, ethische en juridische aspecten
 • Stage ziekenhuisarts

Daarnaast moet je ook nog een keuzevak opnemen ter waarde van 3 studiepunten. Ofwel kies je een vak uit de keuzelijst via onze faculteit, ofwel kies je een vak uit het algemeen studieaanbod van de UGent. (Uiteraard moet dit goedgekeurd worden)

 • 'Bewegen en sport'
 • Medisch Frans
 • 'Inleiding tot internationale en globale ontwikkeling en gezondheidszorg'
 • 'Coördinatie van een multisectorieel respons bij gender-gerelateerd geweld in humanitaire situaties'

Stage ziekenhuisarts

In het eerste semester in november, zal mevrouw Dhont je vragen om via Curios enkele voorkeuren door te geven van stages die je graag nog wenst te lopen in het tweede semester. Jullie mogen 7 mogelijkheden (en ook enkele voorkeursziekenhuizen) invullen om 4 van de 6 overblijvende stages in te vullen. De overige 2 periodes zullen jullie zelf regelen (het is ook mogelijk om meer periodes zelf te regelen maar dit bespreek je best individueel met mevrouw Dhont).

Urgentiegeneeskunde

Interactieve hoorcolleges/lessen rond onderwerpen uit de eindtermen, zo praktisch mogelijk om je klaar te stomen als basisarts zodat je zelfstandig kan functioneren in acute situaties. Deze gaan elke vrijdag door van 10-12 uur en worden georganiseerd door Prof. Vermassen.

Op het einde van het semester is er een examen voorzien.

Capita selecta uit de ziekenhuisgeneeskunde

Je stelt aan de hand van een lijst van lesonderwerpen zelf een rooster samen om tot een totaal van 45-48 uur les te komen (zie Minerva). Het is de bedoeling zo weinig mogelijk overlap te hebben. Kies wijs, want elk vak kiest een eigen vorm van examinering.

Maatschappelijke, ethische en juridische aspecten

Verplichte les op vrijdagmorgen met pass/fail op basis van aanwezigheid.

Major wetenschap

Verplicht op te nemen

 • Stage wetenschappelijk onderzoek voor de ziekenhuisarts

Daarnaast moet je nog 9 studiepunten invullen aan de hand van 1 tot 2 modules. Er is ook een keuzelijst waar je uit kan kiezen, maar je kan ook zelf vakken kiezen uit het algemeen studieaanbod. (Uiteraard moet dit wel goedgekeurd worden)

 • 'Bewegen en sport',
 • Medisch Frans
 • Proefdierkunde I
 • Proefdierkunde II
 • 'Inleiding tot internationale en globale ontwikkeling en gezondheidszorg'
 • 'Coördinatie van een multisectorieel respons bij gender-gerelateerd geweld in humanitaire situaties

Meer informatie steeds terug te vinden in de studiegids!