Maatschappelijke gezondheidszorg

Naast de afstudeerrichtingen 'specialistische geneeskunde' en 'huisartsgeneeskunde', kan je ook afstuderen in de maatschappelijke gezondheidszorg.

Je kiest bij het opnieuw inschrijven ook opnieuw tussen major praktijk en major wetenschap.

Iedereen volgt in dit traject ziekenhuisstages, specifiek toegespitst op je afstudeerrichting. De ziekenhuisstages in de oriëntatie Maatschappelijke Gezondheidszorg worden gekaderd binnen maatschappelijk relevante ziekenhuisstages waarbij de student zijn stage doorloopt rekening houdend met zijn toekomstige preventieve opdracht gelinkt aan risicofactoren in werk en milieu en reïntegratie. Aandacht voor veelvoorkomende pathologieën is een constant aandachtspunt, met inachtneming van samenwerking tussen eerste en tweede lijn en multidisciplinaire benadering.

Major praktijk

Verplicht op te nemen:

  • Maatschappelijke gezondheidszorg
  • Urgentiegeneeskunde
  • Capita selecta uit de maatschappelijke gezondheidkunde
  • Stage maatschappelijke gezondheidszorg

Daarnaast neem je nog 6 studiepunten op uit 1 of 2 modules. Er is een keuzelijst maar je kan - na goedkeuring - ook een vak opnemen uit het algemeen studieaanbod. Meer info vind je in de studiegids

Major wetenschap

Verplicht op te nemen:

  • Stage wetenschappelijk onderzoek inzake maatschappelijke gezondheidszorg

Daarnaast neem je nog 12 studiepunten op uit 1 of 2 modules. Meer informatie vind je in de studiegids.