Kandidatuurstelling

Opgelet: dit geldt enkel voor het oud curriculum !

Welke opties zijn er?

- Je stelt je kandidaat voor 2 ziekenhuisdisciplines (ziekenhuistraject). Je loopt voor beide een coassistentschap van elk 8-9 weken. Wanneer je kandideert voor interne zal je subdisciplines kunnen opgeven (zie verder). Ook voor heelkunde zijn er speciale regels (zie verder).

- Je stelt je kandidaat voor 1 ziekenhuisdiscipline:

o Je combineert dit met huisartsgeneeskunde (gemengd traject). Je loopt één coassistentschap en volgt verder de voorbereiding op huisartsgeneeskunde

o Je combineert dit met een 2e ziekenhuisdiscipline waar je NIET voor kandideert (OC: ook ziekenhuistraject). Praktisch gezien loop je één officieel coassistentschap als kandidaat en één perifeer coassistentschap uit interesse.

- Je stelt je kandidaat voor huisartsgeneeskunde (huisartsentraject).

Wat kan wel en wat kan niet

Voorbeeld:

· Coassistentschap pediatrie + coassistentschap dermatologie kan wel

· Coassistentschap neonatologie + coassistentschap pediatrie kan niet

· Coassistentschap pediatrie UZ (2 maand) + coassistentschap pediatrie perifeer (2 maand) kan niet.

· Coassistentschap cardiologie + coassistentschap pneumologie kan wel.

  • ENKEL kandidatuurstelling voor interne geneeskunde: Het is mogelijk om 2 coschappen te lopen in 2 subdisciplines: algemene interne en infectieziekten, cardiologie, endocrinologie, gastro-enterologie, geriatrie, hematologie, intensieve zorgen, medische oncologie, nefrologie, pneumologie en reumatologie. Je geeft 3 voorkeuren(sub)disciplines door. Je hebt geen 100% garantie dat je op je eerste of tweede keuze zal staan indien bepaalde subdisciplines overbevraagd worden.
  • ENKEL kandidatuurstelling voor heelkunde: Het is mogelijk om 2 coschappen te lopen in 2 heelkunde disciplines. Je loopt dan een coschap in het UZ Gent waarbij je roteert over AHHK, GIHK, TVHK en CC. Voor het andere coschap kan je als heelkundige disciplines enkel uro, ortho, neuro of plastische opgeven.

Voorbeeld: als je ENKEL kandideert voor heelkunde:

· Coassistentschap heelkunde + coassistentschap cardiochirurgie kan niet

· Coassistentschap heelkunde + coassistentschap plastische heelkunde kan wel

· Coassistentschap heelkunde + coassistentschap neurochirurgie kan wel

· Coassistentschap heelkunde UZ Gent + coassistentschap heelkunde perifeer kan niet

· Coassistentschap heelkunde UZ Gent + coassistentschap van om het even welke andere niet heelkundige discipline kan wel.

! Opgepast: in het OC bepaalt je traject ook de periode waarin je eventueel op overzeese stage kan. Omgekeerd beperkt een overzeese stage je mogelijkheden om nadien nog over te schakelen van traject in 4e master. Meer info hierover vind je op Minerva terug. Denk dus heel goed na over je trajectkeuze!!!

Kandideren aan een andere universiteit

Het is mogelijk om te kandideren aan een andere universiteit (meestal Antwerpen of Brussel), maar hoe doe je dit ?

Je neemt contact op met je universiteit van keuze en zoekt naar de verantwoordelijke voor de discipline waar je wilt voor kandideren. Deze zal je in principe alle informatie geven: Wanneer dien je je kandidatuur in? Kan je meedoen in de eerste ronde? Wanneer is dit? Wanneer weet je resultaat? Is het nodig om daar ook een coschap te lopen? Hoeveel plaatsen zijn er? Maak je kans?

Wanneer je besluit om te kandideren en weet je of al dan niet daar een coschap gaat lopen, laat je dit zo snel mogelijk weten aan mevrouw Lut Dhont om in te plannen in je stageschema van 4e master. In welke periode is dit meestal? Het coschap in Gent eindigt eind november, dus je kan in principe in december al stage lopen in de discipline naar keuze aan een andere universiteit. Ook in januari, februari en maart lopen studenten nog stage aan andere universiteiten (vaak voor de 2e ronde dan).