HA traject 2e semester

Bij het opnieuw inschrijven via Curios moet er een keuze gemaakt worden tussen een major kliniek en een major wetenschap.

Ongeacht de keuze van major, zijn deze vakken verplicht:

  • De praktijk van huisartsgeneeskunde en eerstelijnszorg
  • Capita selecta uit de maatschappelijke gezondheidkunde
  • Stage huisartsgeneeskunde

Major kliniek

Na een welverdiende periode rust volgt de allerlaatste ziekenhuisstage. Daarna zijn er nog 2 periodes huisartsenstage voorafgegaan door een korte periode les. Op het einde van het semester zijn er examens van de vakken die je gevolgd hebt.

Major wetenschap

Meer informatie vind je hierover in de studiegids: https://studiegids.ugent.be/2017/NL/studiefiches/D002682.pdf

Keuzevakken

Er dient een keuzevak van 3 studiepunten opgenomen te worden. Dit kan een vak zijn uit de keuzelijst of een ander vak uit het algemeen studieaanbod. (Opgelet, dit moet wel goedgekeurd worden)

  • Bewegen en sport
  • Medisch Frans
  • Inleiding tot internationale en globale ontwikkeling en gezondheidszorg
  • Co√∂rdinatie van een multisectorieel respons bij gender-gerelateerd geweld in humanitaire situaties