Problemen van neus, keel, oor, hals, huid en ogen PARTIM 1

Dit blok is 6 studiepunten. Voorheen was het blok NKO 1 geheel, dit is nu opgesplitst naar partim 1 en partim 2.

De verantwoordelijke lesgever voor dit blok is prof. I. Dhooge.


Meer info is steeds terug te vinden op de ECTS-fiches.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

Dit blok bestaat uit lessen van verschillende onderdelen.

NKO

Dit zijn gewone hoorcolleges. Er is een mooie en duidelijke geschreven cursus. Voor bepaalde delen

(milieu, gezondheidsfactoren, ...) zijn er ook extra slides. De meest populaire lessen zijn deze over gezondheidseconomie van Prof. Annemans: interessant en leuke prof.

Farmacologie

Tandheelkunde

Radiologie


Examen

De puntenverdeling: NKO 15 punten, farmacologie + tandheelkunde + radiologie 5 punten.

  • NKO-examen: 30 MCQ vragen en 4 open vragen