Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek

Dit blok omvat 4 studiepunten.

De verantwoordelijke lesgeven van dit blok is prof. Pascal Coorevits.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiches.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive

Onderdelen

Chronologisch verloop van de verschillende lessen, proffen en eventuele practica/tutorials…

Onderdeel 1

Specifieke info over onderdeel

Onderdeel 2

Specifieke info over onderdeel


Examen

verloop en puntenverdeling van examen(s)