Mechanismen van Ziekte

Het blok mechanismen van ziekte legt uit hoe de cel functioneert en hoe het dan uiteindelijk kan fout lopen en leiden tot maligniteiten.

Dit blok omvat 3 studiepunten.

De verantwoordelijke lesgever van dit blok is prof. Liesbeth Ferdinande.


Meer info is steeds terug te vinden op de ECTS-fiches.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

Chronologisch verloop van de verschillende lessen, proffen en eventuele practica/tutorials…

Onderdeel 1

Specifieke info over onderdeel

Onderdeel 2

Specifieke info over onderdeel


Examen

verloop en puntenverdeling van examen(s)


Varia

Genome editing with CRISPR-CAS9