Gastro-enterologie/Endocrinologie


OPGELET: in het nieuwe curriculum (academiejaar 2018-2019) wordt dit blok verplaatst naar eerste master! Deze pagina is dus enkel nog van toepassen voor studenten die het vak meenemen uit academiejaar 2017-2018.

Het blok problemen van gastro-enterologie en endocrinologie is het eerste klinische blok in deze opleiding. Het is een combinatie tussen interne geneeskunde, chirurgie en endocrinologie.

Dit blok is 10 studiepunten.

De verantwoordelijke lesgever is Prof. Guy T'Sjoen.


Meer info kan je steeds vinden op de ECTS-fiches.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive en bij het mapje oud van Ma1.

Onderdelen

In dit blok worden gewone hoorcolleges en klinische lessen gegeven. Bij sommige lessen is een patiënt aanwezig waar 2 studenten een anamnese van zullen afnemen.


Er zijn ook een aantal multidisciplinaire lessen. Dit zijn lessen waarin er samengewerkt wordt tussen chirurgie, radiologie en gastro-enterologie. Uit goede bron kunnen we zeggen dat dit belangrijke lessen zijn die wel al eens bevraagd worden op het examen.

Gastro-enterologie

Het vak gastro-enterologie bestaat uit twee delen. Deel 1 van de cursus gaat over het maagdarmstelsel, deel 2 over leverlijden.


De lessen van deel 1 worden gegeven door prof. Devos. Zij geeft haar lessen vanuit het standpunt van de patient, waardoor de lessen wel leerrijk zijn. Ze gebruikt slides die vertrekken vanuit een symptoom vb. icterus. Dit is een andere indeling dan de cursus (waar ingedeeld wordt volgens orgaan), maar de cursus is het belangrijkste en de slides bezorgen meer inzicht. In deel 2 zijn verschillende lesgevers (prof. Devos, prof. Van Vlierberghe). Deze lessen handelen over de lever en vooral de cursus is belangrijk. Mis zeker de les over hepatitis niet. Dit is een belangrijke les.


Bij het deel gastro-enterologie worden ook een paar lessen pathologische anatomie gegeven. De slides zijn te kennen de cursus niet. Het deel in de cursus is nog van een vorige prof.

Chirurgie

De cursus van chirurgie is in het deel gastro-enterologie 1 geïntegreerd. Dit deel van de lessen wordt gegeven door prof. Pattyn. De lessen van prof. Pattyn zijn klinische lessen waarbij hij een patiënt meeneemt en de studenten differentiaaldiagnose moeten opstellen en een therapieplan moeten voorstellen. De cursus is te kennen en moet zelfstandig gestudeerd worden. De slides zijn enkel voor zij die 20 op 20 willen halen en geloof mij je tijd zal je nodig hebben dus doe dit enkel als je alles reeds hebt geleerd en tijd over hebt (als je dat lukt respect!). De kleine lettertjes in de cursus van prof. Pattyn zijn niet te kennen.


Daarnaast is er een deel leverchirurgie (prof. Troisi), galwegchirurgie (prof. Rogiers), buikwandchirurgie en schildklierchirurgie (prof. Huvenne). Hiervoor is een apart cursusdeel en de proffen geven hun slides via Minerva.

Endocrinologie

Endocrinologie wordt gegeven door prof. Lapauw (schildklier en bijschildklier) en prof. T'sjoen. De cursus is duidelijk en is wat gekend moet zijn. Het zijn duidelijke lessen en vaak is er ook een patiënt aanwezig die zal bevraagd worden door 2 studenten. Het deel diabetes wordt gegeven door de enthousiast prof. Shadid. De lessen zijn interessant om bij te wonen want er wordt een duidelijke nadruk gelegd op wat belangrijk is. De slides zijn te kennen de cursus is eigenlijk wat te veel en is niet het belangrijkste.


Examen

Het examen bestaat uit 3 clusters: gastro-enterologie, endocrinologie en chirurgie. Voor elk onderdeel zijn er een of meerdere open vragen en een deel MCQ. In 2de zit zijn er enkel open vragen (3-4 per onderdeel). Neem zeker genoeg tijd voor dit examen voor te bereiden. De tijd in het examenrooster is eigenlijk een heel stuk te krap. Onderschat het niet!