Cel IV

Dit blok is opgebouwd uit 2 onderdelen: Moleculaire Biologie en Genetica. Het telt mee voor 8 studiepunten en wordt gedoceerd in 5 weken.

Dit vak wordt als het moeilijkst ervaren. Ondanks je tijdens de examenperiode 10 dagen krijgt voor dit vak, kan het geen kwaad om MoBi op voorhand te bekijken als je een vakantie van 3 maanden wilt.


Meer info kan je steeds terug vinden op de ECTS-fiche.

Vergeet ook zeker niet de voorbeeld vragen te bekijken op de VGK drive.

Onderdelen

Moleculaire Biologie

Dit onderdeel bestaat uit 2 boeken en een kleine diapresentatie celfysiologie.

  • Het eerste boek gaat over de eigenschappen en replicatie van DNA, genetische informatie in de cel, regeling van transcriptie- en translatieprocessen van zowel prokaryoten als eukaryoten, ...
  • Gedoceerd door Prof. Tavernier
  • Het tweede boek gaat over recombinante DNA technologie, PCR, cel-cel-communicatie processen. Gedoceerd door Prof. Tavernier en Prof. Gerlo

Genetica

Dit onderdeel omvat de genetische processen en hoe gendefecten en afwijkingen in chromosomenaantal en chromosomenstructuur kunnen leiden tot erfelijke aandoeningen en kanker. Dit onderdeel wordt gedoceerd door Prof. Dr. Franki Speleman.

Examen

Bestaat uit 90 MCQ-vragen met verhoogde cesuur waarvan 60 moleculaire biologie en 30 genetica. Bij elke vraag zijn er slechts drie antwoordmogelijkheden.

FAQ

Wat te doen met het practicum?

Je moet aanwezig zijn op het practicum! Het is een toepassing van de leerstof.