Svebølle Tennisklub

Nyheder

Indbydelse til generalforsamling


Mandag d. 21. februar kl. 19.00 i Svebølle hallens cafeteria.

Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.


3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

.

4. Forelæggelse af budget for 2022/23 samt fastsættelse af kontingent


5. Behandling af indkomne forslag.

(Sendes til tennisklubben1991@gmail.com senest 01. feb. 2022)


6. Valg til bestyrelse i henhold til § 10

a. På valg er Alex Neill (modtager genvalg)

Henrik Wibe (modtager genvalg)


7. Valg af 2 suppleanter

a. På valg er Dorte Dalsgaard (modtager genvalg)

b. Tina H. Christensen (modtager genvalg)

8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

a. På valg Torben Hansen (modtager genvalg)

og Erik Bergman (modtager genvalg)

b. Suppleant

9. Evt. valg til udvalg

Veteraner (Klubsamarbejde, tiltrækning af flere)

Glinsvadcup (Seniore)

Festudvalg (klubaften) og (30 år jubilæum)

Padeludvalg

10. Eventuelt


Venlig hilsen

BestyrelsenPrint PDF her:

https://drive.google.com/file/d/1-1jzH1ENWhEBZumFq4Yxq2taLpCPr15p/view

Tennisregnskab 2021.pdf

Ny terrasse ved Svebølle tennisklub

Det er med stor glæde, at vi i Svebølle tennisklub er ved at kunne se en ende på en lang og sej arbejdsproces. Vi ser frem til at kunne indvie den sidste del af vores terrasse, som vi glæder os meget til at kunne tage i brug, til bl.a. speedtennis (stangtennis) elastik tennis evt. bordtennis og sociale arrangementer i klubben.

Anlægsprojektet kunne ikke lade sig uden vores sponsorer som er Gammelrand A/S, SEM, Tømrermester Henrik Wibe, Hr. Dalsgaard, BB entreprise v. Brian Brink. Desuden en stor tak for hjælpen fra Kalundborg kommune Vej og Park og Folkeoplysningsudvalget. Sidst men ikke mindst en STOR tak til klubbens medlemmer og bestyrelse, som sammen har gjort en kæmpe indsats.

Vi kommer desværre ikke til at kunne indvie den for nye og nuværende medlemmer til standerhejsning den 24/4 som planlagt pga. covid19.

Standerhejsningen samt indvielsen er udskudt til efter den 10/5. Nærmere info følger når vi ved mere.

Indtil da lader vi billederne vise den store forandring.

Se fotoserie