Ранкове

Ранкове са:

Vip - платен ранк с 70000$

   • /fly Може да летите

Agent - платен ранк с 3000000$

 • /fly Може да летите
 • /hat Извадите си шапка от този предмет

Diamond - платен ранк с 800000$

 • /fly Може да летите
 • /hat извадите си шапка от този предмет
 • /speed Може да се бягате по-бързо или най-бързо е /speed 5 или /speed 10

Emerald - платен ранк с 500000$

 • /fly Може да летите
 • /hat извадете шапка от този предмет
 • /heal Може да съживите сърцето
 • /feed Може да изхраните с без храни
 • /speed Може да бягате по-бързо или най-бързо е /speed 5 или /speed 10

Emerald+ - платен ранк с $900000 пари

 • /fly Може да летите
 • /heal Може да съживите сърцето
 • /feed Може да изхраните с без храни
 • /hat извадите шапка от този предмет
 • /speed Може да бягате по-бързо или най-бързо е /speed 5 или /speed 10
 • /shot get [pushki] Вземете избрана пушка,трябва да видите на /shot list за да вземете автомата е /shot get ak-47
 • /ec Отваряте на EnderChest

Premium - най-платения ранк с $235000000000

 • /fly Може да летите
 • /heal Може да съживите сърцето
 • /feed Може да изхраните с без храни
 • /hat извадите шапка от този предмет
 • /speed Може да бягате по-бързо или най-бързо е /speed 5 или /speed 10
 • /shot get [pushki] Вземете избрана пушка,трябва да видите на /shot list за да вземете автомата е /shot get ak-47
 • /ec Отваряте на EnderChest
 • /heal , /feed Може да храните себе си

Има много команди и така нататък!