Om

Svenska Skolan drivs som en ideel förening och erbjuder kompletterande svenskundervisning två lektionstimmar per vecka för svensktalande barn i åldrarna 6-16 år. Lektionen är på kvällstid, onsdagar kl 17.30-19 och vi håller till på Volvo Communication center.

Undervisningen syftar till att ge elever förutsättningar att bibehålla och utveckla det svenska språket. Skolan fokuserar även på att ge eleverna möjlighet till att reflektera över traditioner, kulturella företeelser samt natur- och samhällsfrågor i Sverige.

Lärarna utgår från Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning i utlandet men lektionerna planeras utifrån elevernas behov, kunskaper och intressen. Fokus ligger främst på att eleverna ska tycka att det är roligt att komma till Svenska skolan på sin fritid. Vi arbetar mycket med att genom lek och pyssel locka barnen till att prata och skriva på svenska.

Vi anordnar även en rad olika aktiviteter under läsåret som luciafirande och utflykter.

Om detta känns intressant för ditt barn/ dina barn och/eller ni har frågor så kontakta mig via mail, facebook eller telefon.

Anna Eklund

Styrelseordförande Swedish Carolina School