CLUBGESCHIEDENIS

Voordat Herkol, in 1970, boven de doopvont werd gehouden, viel er in onze parochie op sportief vlak bitter weinig te beleven. Er was wel de K. Handboogmaatschappij Kunst na Arbeid en uiteraard de B.J.B. (later K.L.J.). Die van het Hent waren altijd te duchten op de sportfeesten, maar die sportactiviteiten bleven meestal beperkt tot de vakantiemaanden juli-augustus. Voetbalverenigingen zoals Herkol V.V., Kolis V.V. en S.V. Herent, kenden maar een kort leven.

Wie het hele jaar door wilde voetballen week uit naar Overpelt V.V., Esperanza Neerpelt, FC Kaulille of SV Breugel. Al vlug bleek dat er heel wat voetbaltalent in onze gehuchten rondliep en als ze via de K.L.J. ook eens konden samenspelen groeide de drang om als vrienden vaker samen te kunnen voetballen. Het oprichten van een club bleef echter om verschillende redenen uit. Hoofdoorzaak was het ontbreken van een terrein. Bij de oudere generatie was er weinig sportieve traditie, vandaar ook een gebrek aan initiatief om aan zoiets te beginnen.

Het zou van de jongeren moeten komen. Toen in 1969 een interessant stuk grond, eigendom van de kerkfabriek en de familie Franssen-Theuwis vrijkwam, geraakte alles in een stroomversnelling

Achter de kerk werd in het voorjaar een voetbalterrein ingezaaid en rond dezelfde tijd werd in mei 1970 een stichtingsvergadering in café Den Handboog gehouden.

Meester Arnold Swinnen werd voorzitter, Hubert Swinnen secretaris en Melchior Cuyvers schatbewaarder.

Andere stichtende bestuursleden waren : Jan Cuyvers, Hubert Plessers, Christ Plessers, René Kwanten, Jaak Kwanten, Toine Thijs en Jaak Vandael.

Kort daarop kwamen er ook nog Jan en Jaak Vangeneugden bij. Op voorstel van Jan Cuyvers werd de oude naam HERKOL terug bovengehaald.

De kleuren werden rood-wit, want dat was financieel het gunstigste. De K.L.J. had immers al twee stellen truien in die kleuren.

Jef Franssen laste de doelen en Jan Cuyvers bracht stalen draad van de Vieille Montagne om het veld van een omheining te voorzien.

Kleedkamers kwamen er pas in de maand oktober en de eerste maanden moesten we ons behelpen in de oude klaslokalen of bij de bakker in de garage.

We zouden van start gaan in de competitie van de K.B.L.V.B. met een eerste ploeg, reserven, scholieren en kadetten. Op zondag 9 augustus 1970 werd ons terrein officieel geopend met een vriendenwedstrijd tegen Sporting Grote-Heide.

Herkol won met 3-0 en vanaf die dag ging de bal voorgoed aan het rollen op den Herkol en heel het HERent en de KOLis stond achter de pas opgerichte club.

Dat op zichzelf was al een succes, want critici uit die tijd vonden dat het nooit goed zou gaan tussen de twee rivaliserende gehuchten. ....