สำหรับผู้ใช้ระบบ SUT e-Learning ที่มีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานระบบเพื่อการเรียนการสอน ทางผู้ดูแลระบบได้นำคำถามที่พบบ่อยมาตอบคำถามบนหน้า FAQ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทราบและใช้งานระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตามผู้ใช้ทุกท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้งานมาได้ทาง

Email: elearning@sut.ac.th

Phone: 0-4422-4978

Line ID: @sutelearning

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี