การเรียนการสอนภาควิชาศัลยศาสตร์

การเรียนการสอนภาควิชาศัลยศาสตร์นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

คู่มือ ภาควิชาศัลยศาสตร์

ข้อปฏิบัติ แบบฟอร์มใบประเมินคะแนน SG401 SG411

ขั้นตอนการส่ง Self-refection ภาควิชาศัลย์

การเรียนการสอนภาควิชาศัลยศาสตร์นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

Link และ QR Code แบบฟอร์มต่างๆ ของภาควิชาศัลยศาสตร์

ส่งมาที่ E-mail : Externsurgeryswu@gmail.com

เมื่อได้แบบฟอร์มที่เป็นไฟล์ PDF แล้ว ให้กดปุ่ม เพื่อกรอกข้อมูล, ปริ้น, เซ็นชื่อ, Save, ส่งเมลล์

และ ส่งเอกสารแบบฟอร์มตัวจริงมาที่ภาควิชาศัลย์ ชั้น 7 เมื่อกลับมาที่องครักษ์

ฟอร์มกรอกข้อ Morning round

https://drive.google.com/open?id=0B47jOgO0FhWgdjV1T3puMWtYaEU

คู่มือ ปี6-61 ภาควิชาศัลยศาสตร์