นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
ผอ.สพม.แพร่

นางจิดาภา เหมะสิขัณฑกะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา

สาระน่ารู้สุขภาพจิต