ประกาศ / ประชาสัมพันธ์

  • วันที่พุธ ที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้ส่งมอบกระดาษคำตอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • เฝ้าระวัง COVID-19 คลิกที่นี่

  • ระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ คลิกที่นี่

โควิด-19 กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 3 ราย ทำให้มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้ว 33 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 19 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยสะสมในประเทศไทยขณะนี้ 53 ราย