Членство

Члени Cумського відділу Українського географічного товариства – це географи та пов’язані з географією фахівці, які працюють у сфері науки та освіти, в державному та приватному секторах економіки, вчені, викладачі, практики, керівники та лаборанти, аспіранти, студенти та пенсіонери. Це не тільки професійні географи, а всі, хто цікавляться географічними питаннями і розуміють їх значимість.

Членство відкрите для всіх, хто цікавиться географією – територією, регіонами, природою, ландшафтами, населенням, культурою, господарством...

Стати членом варто, оскільки Ви:

- долучитеся до кола однодумців, які прагнуть змінити світ на краще;

- наблизитеся до світової географічної спільноти;

- станете продовжувачем історії української географії, послідовником багатьох відомих географів України.

Стати членом Сумського відділу Українського географічного товариства дуже просто. Для цього потрібно:

- завантажити анкету члена УГТ, роздрукувати її та заповнити;

- сплатити вступний внесок;

- отримати посвідчення.

Встановлено такий розмір членських внесків до Українського географічного товариства:

Вступний внесок: 100 гривень

Щорічні членські внески:

- для докторів наук та професорів – 200 гривень;

- для кандидатів наук, доцентів, керівників підприємств, установ, організацій – 150 гривень;

- для інших осіб – 100 гривень;

- для студентів та аспірантів – 30 гривень.

Період членства – 1 рік – з 1 січня до 31 грудня.

Якщо Ви приєднаєтеся, станете частиною активної громади географів, то зможете:

- зустрічатися та підтримувати контакти з іншими географами та фахівцями, що цікавляться географічними питаннями;

- ознайомлюватися з новими підходами, методами та прийомами географічних досліджень;

- розвивати власні професійні навички;

- залишатися в курсі сучасних географічних пошуків;

- друкувати у „Наукових записках СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки” результати власних досліджень, спостережень, авторські методики та прийоми навчання географії.