Sumpskildpadder set i naturen

Besøg vores interaktive kort ↓ - Har du set en skildpadde ude i den danske natur? Vi vil meget gerne høre om din observation.

Her hos Sumpskildpadder, vil vi meget gerne modtage, jeres observationer, af skildpadder, i naturen. Er der et foto, vil det være ekstra flot.

Send oplysninger til Sumpskildpadder

Mail.: kontakt@Sumpskildpadder.dk

Tlf.: 22348298

Telefontid hverdag kl.11-17

Vi samarbejder med Miljøstyrelsen.

Sumpskildpadder modtager alle de skildpadder, I fanger og finder, i naturen. Ingen levedygtige dyr aflives. Vi finder nye gode hjem til Sumpskildpadder

Støt vores arbejde og de nødlidendende skildpadder, gennem vores SkildpaddeShop

Coverfoto. Fotograf Sofie Frisk

Vi vil gerne høre om dine observationer

Har du set en skildpadde, i naturen, så vil vi meget gerne vide hvor. Har du taget et foto, af skildpadden, så vil vi også meget gerne modtage det (kvalitet underordnet).

Billedet vil vi gerne have lov til at kunne benytte (ikke krav), samtidig vil sted og foto indgå i vores arbejde, om de udsatte skildpadder.

Finder eller fanger du en skildpadde, i naturen, kan du afleverer skildpadden hos Sumpskildpadde og vores skildpadder opsamlingshjem Du må ikke selv beholde terrapiner, fanget i naturen.

Se flere billeder: Skildpadder set i naturen

Sæt ikke skildpadder ud i naturen!

Kunne sumpskildpadder yngle, i Danmark, så ville vi allerede have haft sumpskildpadder naturligt, i Danmark.

Problemet med at sætte sin sumpskildpadde løs, i naturen, det er heller ikke en måde at behandle sit "kæledyr". Af de sumpskildpadder der sættes ud i naturen, der er mellem 60-80% af dyrene syge. Syge dyr, skal ikke efterlades til sig selv, de skal til dyrlægen. Alt andet er dyremishandling.

Sæt ikke din skildpadde ud i naturen. Det er kun uansvarlige ejer der kan finde på det. Det er fauna forurening og ulovligt.

Kæledyr fra fremmede egne må ikke slippes ud i vores dansk natur.

Danmarks naturlige dyreliv er tilpasset dansk natur gennem mange, mange år.

En dyreart, som aldrig har hørt til i den danske natur, kan udvikle sig på en fuldstændig uforudset måde. Den kan blive en trussel mod vore danske dyrearter, enten som rovdyr over for dem eller som konkurrent til dem.

Der er desværre mange kæledyr, der ender deres tilværelse ude i naturen. Det er især kæledyr, der holdes i akvarier eller havedamme, som ejerne skiller sig af med på denne måde.

Sumpskildpadder er populære kæledyr. Står du hos dyrehandleren og får lyst til at anskaffe dig en lille fin sumpskildpadde på størrelse med en 5-krone, så er det en god idé at tænke på, at de fleste små skildpaddeunger, ender med at blive på størrelse med en tallerken. En voksen sumpskildpadde kræver et stort akvarium for at trives.

En voksen skildpadde, som du ikke ønsker at have som kæledyr mere, kan være svær at slippe af med. Dyrehandleren er sjældent interesseret i at få den tilbage, og de fleste, som overvejer at anskaffe sig en skildpadde, foretrækker en lille. En lille sumpskildpadde, er, jo bare en stor sumpskildpadde ”forklædt” som lille!

Det synes måske som en god ide, at sætte sumpskildpadden ud i den nærliggende sø, men det vil gå ud over padder af forskellige arter, de sjældne grønne løvfrøer og latterfrøer, deres haletudser, de sjældne lille vandsalamander og deres larver, ællinger, sjældne fugleunger og æg, dyrt udsat fiskeyngel og meget mere. Det er derfor en god grund til, at skildpadden ikke må sættes ud i naturen.

Derfor er kæledyr i naturen en dårlig idé.

Hvad sker der med den udsatte skildpadde, lider den en kummerlig død, til vinter? Sover skildpadden bare stille ind i frosten eller lider skildpadden en meget smertefuld død?

Denne side, er en del af Sumpskildpadder Hjælp & Adoption Forening

Støt vores arbejde gennem vores SkildpaddeShop

Sumpskildpadder på Google +

Sekretariat Esbjerg
Kvaglundparken 1. 3.sal.
6705 Esbjerg Ø
Telefontid - Hverdag kl.11-17
Tlf.:22348298
Mail.:kontakt@Sumpskildpadder.dk