รับขายฝาก จำนอง

บ้าน คอนโด ที่ดิน โรงแรม ธุรกิจ ทุกประเภท

ในจังหวัดเชียงใหม่

ต้องการเงินทุนหมุนเวียน ธุรกิจขาดสภาพคล่อง แปลงสินทรัพย์เป็นทุน

#รับขายฝาก จำนอง บ้าน ที่ดิน โรงแรม ธุรกิจฯลฯ ยอดสูง ดอกเบี้ยถูก#

กดแอดไลน์

Tel : 098-7842024

บริการของเรา

 • รับขายฝาก จำนอง ทรัพย์สวยให้ยอดสูง

(60-100% ของราคาประเมินกรมที่ดิน)

 • ดอกเบี้ยถูก ต่อสัญญาได้ตลอด

 • นายทุนใจดี ค้าดอก ไม่ต้องการยึดทรัพย์

 • อนุมัติง่าย ได้เงินเร็ว ขอยอดเพิ่มได้

 • เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่เช็คเครดิตบูโร

 • ทำนิติกรรมถูกต้องตามกฏหมายที่สำนักงานที่ดิน

#รับขายฝาก จำนอง บ้าน ที่ดิน โรงแรม ธุรกิจฯลฯ ยอดสูง ดอกเบี้ยถูก#


เอกสารประกอบการพิจารณา #ขายฝาก จำนอง#

 1. โฉนดที่ดิน หน้า-หลัง

 2. สำเนาบัตรประชาชน

 3. ราคาประเมินจากกรมที่ดิน

 4. ใบระวาง(ถ้ามี)

 5. รูปถ่ายตัวทรัพย์ (ถ่ายให้เห็นทุกมุม)

 6. ใบยืนยันการขายฝาก

(เขียนในสำเนาบัตรประชาชน ตามนี้ ข้าพเจ้า ..............ต้องการขายฝาก/จำนอง ..............

โฉนดที่ดินเลขที่............ ขอยอด...........บาท ดอกเบี้ย......% ระยะเวลา 1 ปี ปากถุง 5%

ลงชื่อ เจ้าของตามหลังโฉนด)

#รับขายฝาก จำนอง บ้าน ที่ดิน โรงแรม ธุรกิจฯลฯ ยอดสูง ดอกเบี้ยถูก#

ขายฝาก? ขายฝาก เป็นการทำสัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ โดยลูกหนี้จะทำการขายทรัพย์สินให้กับเจ้าหนี้ ซึ่งต้องมีการโอนทรัพย์สินระหว่างกันก่อน แต่มีข้อตกลงเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้สามารถซื้อทรัพย์สินคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดกันไว้

ทั้งนี้ การทำสัญญาขายฝาก หากครบสัญญาแต่ลูกหนี้ยังไม่พร้อมไถ่คืน ลูกหนี้สามารถขอต่อสัญญาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี สำหรับอสังหาริมทรัพย์ แต่หากเป็นสังหาริมทรัพย์จะมีกำหนด 3 ปี โดยการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น


จำนอง? จำนอง คือ สัญญากู้เงิน ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์บางประเภทที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมาย แต่จะไม่มีการโอนทรัพย์สิน เป็นแค่การนำทรัพย์สินนั้นไปจดทะเบียนเพื่อตราไว้เป็นหลักประกันเท่านั้น โดยจะต้องทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเช่นเดียวกับการขายฝาก


ส่วนกรณีที่ลูกหนี้เกิดผิดสัญญาไม่สามารถชำระหนี้ได้ ผู้รับจำนองก็ยังไม่สามารถยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้ เพราะทรัพย์สินนั้นยังเป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้อยู่ ซึ่งเจ้าหนี้จะต้องไปฟ้องร้องตามกฎหมายเพื่อให้ศาลบังคับกับลูกหนี้ลูกหนี้ก่อน จากนั้นจึงนำทรัพย์สินนั้นไปขายทอดตลาดที่กองบังคับคดี เพื่อนำเงินไปชำระหนี้ โดยสัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้เท่านั้น


#รับขายฝากที่ดิน บ้านเชียงใหม่ #รับจำนองบ้านที่ดินเชียงใหม่

#รับขายฝากดอกเบี้ยถูก #รับจำนองดอกเบี้ยถูก #รับขายฝาก จำนองโรงแรม ธุรกิจเชียงใหม่

ยินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่เวลา 8:00 น.–20:00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

โทรศัพท์ : 098-7842024 คุณต้าร์

Line : 0987842024

อีเมล์ : rungroju@gmail.com