Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie

WITAMY NA STRONIE SAMORZĄDU

SZKOŁA DLA UCZNIA, UCZEŃ DLA SZKOŁY

Oficjalna strona Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie


Przewodniczący: Mikołaj Tymon Ojrzanowski

Wiceprzewodniczący: Kacper Wąsek

Skarbnik: Mikołaj Majewski

Opiekun SU: Emilia Niedziałek, Barbara Bednarczyk

Strona internetowa szkoły

Strona samorządu na Facebooku


Adres Szkoły: ul. Irzykowskiego 1/a, Warszawa


Wszystkich mających pytania lub propozycję zapraszamy do wysyłania wiadomości na messenger lub spotkania się z nami podczas dyżurów samorządu w każdy wtorek na pierwszej przerwie obiadowej i czwartek na pierwszej i drugiej przerwie obiadowej.


Wszystkie osoby, które są widoczne na zdjęciach wyraziły zgodę na robienie i publikację ich. Wszystkie materiały (zdjęcia, filmy) pochodzą z archiwum szkoły lub samorządu i zabronione jest ich kopiowanie oraz publikacja w internecie.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Uchwalony na II Sesji Samorządu Uczniowskiego dnia 12.04.2018


1.Wszyscy uczniowie klas IV-VIII mogą działać w Samorządzie Uczniowskim,

2.Uczniowie poszczególnych klas wybierają spośród siebie 3 lub 4 osoby - Członków Samorządu Klasowego (reprezentację swojej klasy w Samorządzie Uczniowski),

3. Członkowie Samorządów Klasowych tworzą Samorząd Uczniowski (dalej zwany: SU)

4.SU ma Przewodniczącego, który jest wybierany w wyborach powszechnych, równych i tajnych.

5. Osoba, która zajmie drugie miejsce w głosowaniu na przewodniczącego SU zostaje Wiceprzewodniczącym.

6. SU spośród siebie wybiera skarbnika, w wyborach tajnych i równych.

7. Przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz skarbnik tworzą zarząd (prezydium) SU.

8. Nad prawidłową realizacją czuwa opiekun SU oraz przewodniczący SU.

9. Kadencja członków SU trwa jeden rok.

a)Kadencja zarządu SU trwa dwa lata

10. SU tworzy komisję:

a)sportu,

b)życia szkoły,

c)edukacji.

11.Nad działaniem komisji czuwa wiceprzewodniczący.

12.SU prowadzi i umieszcza na bieżąco informację na stronie SU na Facebooku oraz na stronie internetowej.

13. Hasło przewodnie samorządu brzmi: “ Szkoła dla Ucznia, Uczeń dla Szkoły”.

14.Cele szczegółowe SU brzmią:

a)Reprezentowanie ogółu uczniów klas IV-VII

b)Rozwijanie samorządności wśród uczniów

c)Realizowanie zadań związanych z edukacją społeczną

d)Uczenie samorządności na terenie szkoły i poza nią

e)Podejmowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia jakości pracy szkoły

f)Kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania uczniów

15.Przynajmniej trzy razy w roku szkolnym samorząd zbiera się na wspólnym posiedzeniu (Sesji)

16.Sesję prowadzi przewodniczący SU

17.By mogła odbyć się Sesja potrzebne jest kworum, które wynosi 15 osób.

18. Zmiana regulaminu jest możliwa podczas Sesji, gdy za zmianą zagłosuje przynajmniej ¾ członków SU będących na na niej

19. Pełna nazwa SU brzmi: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 350 w Warszawie©