สำนักการศึกษา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

นครประวัติศาสตร์ เมืองแห่งการท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการประชาชน บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี


ลิ้งค์น่าสนใจ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
นายเจนวิทย์ ปะเมโทผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นางสกาวรัตน์ จรัสศรีผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

โครงการเเละกิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนในสังกัด