Studium Komunikacji Medycznej

Komunikacja medyczna jest dla nas pasją i drogą do zrozumienia pacjenta.

Uważamy, że każdy pacjent jest wyjątkowy i rozumiejąc go, prowadzimy skuteczniejsze leczenie.

Jako zespół zajmujemy się działalnością dydaktyczną oraz naukową.

Nauka

Zespół Studium Komunikacji Medycznej prowadzi badania naukowe związane z edukacją medyczną oraz komunikacją.

Dydaktyka

Wykładowcy prowadzą działalność dydaktyczną wśród studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zespół

Studium jest tworzone poprzez interdyscyplinarny zespół złożony z absolwentów medycyny, socjologii oraz psychologii.

Zespół Studium Komunikacji Medycznej

dr Antonina Doroszewska

Kierownik Studium Komunikacji Medycznej, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Zespołu Języka Medycznego RJP PAN (kadencja 2019-2022), p.o. Dyrektora Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej WUM. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z komunikacji. Zainteresowania naukowe związane z badaniem zawodów medycznych, w szczególności społecznych aspektów wykonywania zawodów medycznych, relacji i komunikacji lekarz - pacjent, położna - kobieta.

mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Psycholog, wykładowca, laureat konkursu Diamentowy Grant oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Zainteresowania naukowe związane z seksuologią, zastosowaniami głębokich sieci neuronowych w naukach medycznych, psychologią kliniczną, w tym czynnikami sprzyjającymi w nawiązaniu odpowiedniego kontaktu między klinicystą a pacjentem.

lek. Agnieszka Oronowicz-Jaśkowiak

Lekarka, wykładowca, laureatka Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe. Zainteresowania naukowe obejmują komunikację pomiędzy klinicystami a pacjentami.

lek. Michał Nowosielski

Lekarz, wykładowca. Zainteresowania naukowe w dziedzinie dermatologii i relacji lekarz - pacjent.

mgr Joanna Zawanowska

Magister psychologii i magister antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Certyfikowana trenerka biznesu. Pracowała m.in. w szpitalu psychiatrycznym Drewnica, Centrum Terapii Dialog oraz jako wykładowczyni na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i trenerka w organizacjach pozarządowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Certyfikowana przewodniczka po Warszawie.

mgr Magdalena Szwalgin

Absolwentka studiów magisterskich psychologii na UKSW, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z różnego rodzaju klientami oraz w pracy dziennikarskiej. Zainteresowania naukowe związane z psychologią kliniczną, w szczególności z wyjaśnieniem mechanizmów, które rządzą zachowaniem i emocjami ludzi.

lek. Michał Rudziński

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Wykładowca w Studium Komunikacji Medycznej WUM, wcześniej jako "symulowany pacjent" w tejże jednostce. Lubi przekazywać swoją wiedzę innym, praca ze studentami daje mu dużo satysfakcji.

dr Elżbieta Sideris

Doktor nauk o zdrowiu, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Wykładowca akademicki, od 2007 roku związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Trener/szkoleniowiec m.in. dot. stresu, wypalenia zawodowego, strategii interwencji kryzysowej. Konsultant psychologiczny współpracujący m.in. Centrami Zarządzania Kryzysowego. Superwizor zespołów pracowniczych. Koordynator forum współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Mazowieckim z organizacjami pozarządowymi. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu ratownictwa i pomocy psychologicznej.

Kontakt i adres

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Studium Komunikacji Medycznej

ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091

Zajęcia dydaktyczne odbywają się standardowo w sali 87 zgodnie z planem zajęć dla poszczególnych kierunków.

Sekretariat Studium znajduje się w sali 86 (tel. 22 5720 578)