Studium Komunikacji Medycznej

Komunikacja medyczna jest dla nas pasją i drogą do zrozumienia pacjenta.

Uważamy, że każdy pacjent jest wyjątkowy i rozumiejąc go, prowadzimy skuteczniejsze leczenie.

Jako zespół zajmujemy się działalnością dydaktyczną oraz naukową.

Nauka

Zespół Studium Komunikacji Medycznej prowadzi badania naukowe związane z edukacją medyczną oraz komunikacją.

Dydaktyka

Wykładowcy prowadzą działalność dydaktyczną wśród studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zespół

Studium jest tworzone poprzez interdyscyplinarny zespół złożony z absolwentów medycyny, socjologii oraz psychologii.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego kursu prowadzonego na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego!

Jak się dobrze komunikować? O dobrej komunikacji w życiu, pracy, u lekarza

Zespół Studium Komunikacji Medycznej

Czym jest dla nas komunikacja?

WO: Nie ma dwóch takich samych osób, myślę, że do każdej osoby powinniśmy podchodzić indywidualnie, jednak komunikacja medyczna pokazuje nam, na które czynniki powinniśmy zwrócić uwagę przy rozmowie z pacjentem. Z tego powodu komunikacja w naukach medycznych jest dla mnie drogowskazem do lepszego zrozumienia pacjenta. W konsekwencji dążymy do lepszego zrozumienia potrzeb pacjenta, poznania jego toku rozumowania i jesteśmy w stanie zaoferować mu lepsze leczenie.

W jaki sposób wykorzystujecie wiedzę związaną z komunikacją medyczną? Co jest dla was najważniejszego w komunikacji z pacjentem?

AD: Kontynuując myśl Wojtka, w kontakcie z pacjentami nie ma dwóch takich samych sytuacji.

MN: Sprowadza się to do tego że nie ma jednego prawidłowego rozwiązania dla konkretnego problemu medycznego. Narzędziem który pozwala odpowiednio wybrać postępowanie jest komunikacja medyczna.

AOJ: Wydaje mi się, że Michał zwrócił uwagę na bardzo istotną rzecz – komunikacja jest narzędziem pracy lekarza. Niektórzy studenci kwestionują zasadność nauczania komunikacji w ramach studiów medycznych, twierdząc, że to takie mało związane z medycyną, zbyt ogólne. A jednak z komunikacji lekarze korzystają przecież dużo częściej niż ze stetoskopu. Komunikacja pozwala nam, lekarzom, nie tylko lepiej zdiagnozować i zrozumieć naszego pacjenta, jest także metodą leczenia – pomaga nam nakłonić pacjentów do przyjmowania leków, zmiany trybu życia, zmiany szkodliwych przekonań dotyczących np. medycyny alternatywnej. To dobra komunikacja może pomóc zwiększyć lekarzom ich skuteczność zawodową, przy okazji przyczyniając się do większej satysfakcji w życiu zawodowym.

WJ: Wydaje mi się, że istotne jest również to, żeby pokazać studentom właściwą postawę względem pacjenta. Studenci mogą być negatywnie nastawieni do przywiązywania wagi jakości komunikacji pomiędzy klinicystami a pacjentami chociażby z uwagi na kontekst kulturowy. Bohaterami filmów i seriali, którzy są lekarzami są często osoby, które wykazują paternalistyczny stosunek do pacjenta. Z jednej strony są podziwiani za wiedzę i umiejętności, z drugiej strony nie zwraca się na ich podejście do rozwiązywania problemów pacjentów.

AD. Zajęcia z komunikacji z jednej strony pozwalają studentom zdobyć umiejętności, które będą im niezbędne w pracy zawodowej, z których będą codziennie korzystali. Z drugiej strony pozwalają też zrozumieć pacjentów, pokazują sposób myślenia pacjentów, który często jest bardzo różny (pacjenci różnią się diametralnie między sobą). Sposób myślenia i postrzegania pewnych rzeczy przez pacjentów jest też często całkowicie odmienny od tego, jak na różne kwestie patrzy lekarz, pielęgniarka czy przedstawiciel innego zawodu medycznego. Na zajęciach z komunikacji dajemy głos pacjentom, wsłuchujemy się w ich potrzeby, staramy się zrozumieć ich tok myślenia. Jednym słowem dążymy do tego, by studenci potrafili poznać tę perspektywę pacjenta, zrozumieli dlaczego jest ona niezwykle ważna w procesie terapeutycznym. Postępowanie medyczne nie będzie skuteczne jeśli nie będzie uwzględniało perspektywy pacjenta.

dr Antonina Doroszewska

Kierownik Studium Komunikacji Medycznej, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Zespołu Języka Medycznego RJP PAN (kadencja 2019-2022), p.o. Dyrektora Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej WUM. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z komunikacji. Zainteresowania naukowe związane z badaniem zawodów medycznych, w szczególności społecznych aspektów wykonywania zawodów medycznych, relacji i komunikacji lekarz - pacjent, położna - kobieta.

dr Elżbieta Sideris

Doktor nauk o zdrowiu, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Wykładowca akademicki, od 2007 roku związana z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Trener/szkoleniowiec m.in. dot. stresu, wypalenia zawodowego, strategii interwencji kryzysowej. Konsultant psychologiczny współpracujący m.in. Centrami Zarządzania Kryzysowego. Superwizor zespołów pracowniczych. Koordynator forum współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Wojewodzie Mazowieckim z organizacjami pozarządowymi. Autorka programu studiów podyplomowych z zakresu ratownictwa i pomocy psychologicznej.

mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Psycholog, wykładowca, laureat konkursu Diamentowy Grant oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Zainteresowania naukowe związane z seksuologią, zastosowaniami głębokich sieci neuronowych w naukach medycznych, psychologią kliniczną, w tym czynnikami sprzyjającymi w nawiązaniu odpowiedniego kontaktu między klinicystą a pacjentem.

mgr Joanna Zawanowska

Joanna Zawanowska - magister psychologii i magister antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, terapeutka par i trenerka. Prowadzi zajęcia dla szkolących się psychoterapeutów. Pracowała m.in. w szpitalu psychiatrycznym Drewnica na oddziale klinicznym, Centrum Terapii Dialog i trenerka umiejętności psychospołecznych, m.in. komunikacji w organizacjach pozarządowych. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym prowadziła również ćwiczenia z psychopatologii. W pracy terapeutycznej specjalizuje się w leczeniu zaburzeń psychicznych lekarzy. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Po godzinach pracuje również jako certyfikowana przewodniczka po Warszawie.

mgr Magdalena Szwalgin

Absolwentka studiów magisterskich psychologii na UKSW, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z różnego rodzaju klientami oraz w pracy dziennikarskiej. Zainteresowania naukowe związane z psychologią kliniczną, w szczególności z wyjaśnieniem mechanizmów, które rządzą zachowaniem i emocjami ludzi.

lek. Michał Rudziński

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży. Wykładowca w Studium Komunikacji Medycznej WUM, wcześniej jako "symulowany pacjent" w tejże jednostce. Lubi przekazywać swoją wiedzę innym, praca ze studentami daje mu dużo satysfakcji.

mgr, lek. Iwona Drozdowska

Lekarz, psycholog. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ukończyła również studia magisterskie na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Wykładowca w Studium Komunikacji Medycznej WUM.

lek. Anna Kołodziejek

Lekarka w trakcie stażu podyplomowego, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Asystent dydaktyczny w Studium Komunikacji Medycznej WUM, wcześniej pełniła funkcję przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Edukacji Medycznej, działającego przy tej jednostce. Zainteresowania naukowe związane z budowaniem relacji lekarz-pacjent oraz charakterem komunikacji podczas konsultacji w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Kontakt i adres

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Studium Komunikacji Medycznej

ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091

Zajęcia dydaktyczne odbywają się standardowo w sali 87 zgodnie z planem zajęć dla poszczególnych kierunków.

Sekretariat Studium znajduje się w sali 86 (tel. 22 5720 578)