รับสมัครเรียนออนไลน์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 (ห้องเรียนทั่วไป)

ประจำปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

==> สำหรับนักเรียน ม.1 ที่เคยสมัครสอบห้องโครงการ และแจ้งความประสงค์ไว้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เมนู ==> รายชื่อนักเรียน ม.1 แจ้งความระสงค์ไว้จากรอบโครงการ และดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมติดรูปและแนบหลักฐานเพื่อนำมาวันสอบได้เลย ไม่ต้องสมัครใหม่

==> ขั้นตอนการสมัคร (สำหรับ ผู้ที่ไม่เคยสมัครสอบรอบโครงการฯ/ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้)

1. สมัครอีเมล์

2. เลือกเมนูสมัครเรียน ระดับชั้นที่ต้องการ

3. กรอกรายละเอียดการสมัคร และกดปุ่มส่ง

4. ตรวจสอบอีเมล์และดาวน์โหลดใบสมัคร

5. พริ้นใบสมัครลงในกระดาษ A4 พร้อมติดรูปผู้สมัครขนาด 1.5 นิ้ว และแนบหลักฐานการสมัครตามรายละเอียดล่างใบสมัคร

กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว รอประมาณ 5 นาที เข้าตรวจสอบอีเมล์เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร หากไม่มีอีเมล์ตอบรับการสมัคร สามารถติดต่อได้ในกลุ่มไลน์ด้านล่างนะคะ

==> หลักฐานการสมัคร (นำมาในวันสอบ)

1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1.5 นิ้ว

2. ปพ.1 (ฉบับจบ ป.6 หรือ ม.3 )

3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน

4. ผลสอบโอเน็ต

==> สามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อติดตามข่าวสารการรับสมัครเรียนได้จาก คิวอาร์โค๊ดหรือลิงก์ด้านล่าง

สำหรับ ม.1

https://line.me/R/ti/g/bnz9Jpglua

สำหรับ ม.4

https://line.me/R/ti/g/dRZcdfggX4