Studenten Pastoraat Enschede

Zingeving - Wetenschap - Samenleving / Meaning - Science - Society

 

“De samenleving staat stijf van de zingevingsvragen” 

Het Studenten Pastoraat Enschede (SPE) staat midden in de wereld van wetenschappelijk onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. In het SPE zoeken we het gesprek over de relatie tussen 'wetenschap', 'samenleving' en 'zingeving'. Dat gesprek vindt plaats op allerlei niveaus. Soms heel individueel, want die moderne wetenschapper, dat zijn we zelf, dat ben jij. Soms zoeken we het gezamenlijke gesprek, of gezamenlijke bezinning, want het thema gaat ons allen aan.

Maandelijkse column van onze studentenpastor  [klik op de tekst om de volledige column te lezen]
Verplichte zondagsrust voor Eerstejaars

“Gedurende negen fantastische dagen ontdek je alles wat het studentenleven te bieden heeft. Je maakt vrienden, leert Universiteit Twente kennen en raakt vertrouwd met de campus en de stad Enschede”, zo luidt de veel ('alles'!) belovende officiële aankondiging van de zgn. ‘Kick-In’, de jaarlijkse introductieweek voor eerstejaars studenten aan de UT. Het Kick-In-programma is elk jaar weer een geweldig spektakel dat zowel de campus als onze binnenstad kleurt. Maar het festijn kent ook een keerzijde: Na een introductieprogramma van negen dagen, doorgaans lopend van de vroege ochtend tot de late avond, beginnen de eerstejaars veelal uitgeput aan hun eerste collegeweek… Bijgevolg werd vorig jaar besloten tot het instellen van een rustdag halverwege. En precies in het midden van de negen dagen lag… de zondag. En zo kent de introductieweek van de UT tegenwoordig een ‘verplichte zondagsrust’ voor eerstejaars...

Verrassend genoeg zijn het nu juist de christelijke studentenverenigingen die het met deze verplichte zondagsrust het moeilijkst hebben. Want op die zondag, in het midden van de introductieweek, organiseerden zij traditioneel hun gezamenlijke (‘Choose’) kerkdienst, aan het einde van de middag met aansluitend een gezamenlijke maaltijd. En het gevolg van de ‘verplichte zondagsrust voor eerstejaars’ is nu, oh paradox, dat deze kerkdienst niet meer in het officiële Kick-In programma opgenomen mag worden. Immers, rust is rust. En als we een kerkdienst toestaan… dan moeten we straks ook een Yogales toestaan, of een meditatieworkshop, of een oefensessie mindfulness en wie weet wel een natuurwandeling… En waar blijven we dan...

Laat ik het maar eerlijk zeggen. Terwijl ik bovenstaande regels opschrijf tekent een duidelijk zichtbare glimlach mijn gezicht. Nee, die glimlach is niet vanwege de ironie dat nu nota bene de ‘verplichte zondagsrust’ als argument wordt gebruikt tégen de kerkdienst (als programmaonderdeel), al ervaar ik dit wel als een verrassende wending in de geschiedenis van de secularisatie van Nederland. Mijn glimlach komt vooral voort uit het feit dat ik in de opstelling van de Kick-In-organisatie… zoveel ‘kerk’ herken. Het “rust = niets opnemen in het programma” doet mij onontkoombaar denken aan het “rust = geen ijsje op zondag” in het strengere deel van de kerk. Vroeger noemden we dat dus ‘moraal’. Tegenwoordig heet het ‘protocol’. En waar de strenge gelovige van vroeger, terecht, bang was voor het ‘hellend vlak’ daar vreest, terecht, de bestuurder van tegenwoordig vooral het ‘precedent’. Een strikte toepassing van een duidelijke definitie is nodig om te voorkomen dat we fouten maken.

De achterliggende vragen zijn ondertussen ouder dan de kerk. “Is de mens er voor de Sabbat (letterlijk: van ophouden weten), of is de Sabbat er voor de mens”, is een vraag die je al in het Nieuwe Testament tegenkomt. De boodschap van het betreffende verhaal is duidelijk: Of je het nu ‘wet’ noemt, ‘moraal’ of ‘protocol’, het verliest allemaal zijn zin als de achterliggende waarde uit het zicht verdwijnt. Als rust alleen maar ‘niets doen’ is (‘niets programmeren’), dan loop je een groot risico dat het effect van je protocol zwaar tegenvalt of dat je regel zelfs contraproductief uitpakt. Ook daarvan kent het Nieuwe Testament voorbeelden, meerdere zelfs, maar meer herkenbaar is vermoedelijk een verwijzing naar de Nederlandse literatuur van de tweede helft van de vorige eeuw waar op tal van plaatsen breeduit wordt verhaald hoe verstikkend een rigide interpretatie van de zondagsrust in de praktijk heeft uitgepakt.

De achterliggende kernvraag is: Hoe geven we samen vorm aan een heilzame rust? Een vraag die roept om nadere gezamenlijke overdenking. En laat daarbij gelijk duidelijk zijn: de ‘christelijke studentenverenigingen’ hebben dan echt niet het patent op het beste antwoord. Sterker nog, misschien leidt een goed gesprek over ‘rust’ tot serieuze aanpassing van de kerkdienst op juist déze zondag. Zo’n kerkdienst mag dan inderdaad niet het zóveelste evenement zijn. Maar laat dus eens te meer alsjeblieft de studentenpsychologen, studieadviseurs en decanen ook meepraten in dit gesprek. Maak daarbij alsjeblieft gebruik van de expertise van de vakgroep psychologie, die ‘student-wellbeing’ hoog in het vaandel heeft staan, en die ook heel concreet onderzoek doet naar de praktische voorwaarden daarvan. En ja, nodig zeker ook de Yogaclub uit en de Zen-meditatie-groep. Misschien wil een vertegenwoordiger van de ‘biologische tuiniervereniging Drienerlo’ ook wel meepraten. En leg vooral deze vraag voor aan hedendaagse studenten. Die weten álles van stress. Alleen al het stellen van de vraag ‘hoe oefenen we ons in rust’ zal heilzaam blijken. Rust komt niet vanzelf, zo weten zij als geen ander. Rust moet geschapen worden (ja, ook daarover ken ik een Bijbelverhaal). Ofwel rust is een daad bij uitstek. “Kennismaken met álles wat het studentenleven te bieden heeft”, zo belooft de Kick-In. Hoe mooi zou het zijn als eerstejaars, op hopelijk een veeltal van manieren, ook al een beetje mogen oefenen hoe je te midden van alle drukte samen ‘rust’ kan ‘doen’.  

dr Jaco Zuurmond

Het Studenten Pastoraat Enschede organiseert…

Klik op de afbeelding voor meer informatie! 


NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS! NIEUWS

Inspiratie- en informatieavond op donderdag 16 mei (incl. Taizéviering)

Donderdag 16 mei, om 19.30 uur vindt in de Stilteruimte van de Vrijhof (Kamer 2.29) een tweede voorbereidingsbijeenkomst plaats met het oog op onze Taizéreis van 21 t/m 28 juli a.s. Ditmaal draaien we de volgorde van de avond om. We beginnen met een inspirerende Taizé-viering. Zo komen we gelijk ‘in de sfeer van Taizé’. 

Aansluitend kijken we samen praktisch vooruit naar de reis. Tijdens onze vorige bijeenkomst vertelde onze Taizé-expert Daniël zeer inspirerend over Taizé. Ook dit keer is hij erbij, om al onze vragen te beantwoorden. Zorg dus dat je erbij bent, ook als je nog niet zeker weet of je meegaat.

Taizéviering: 16 mei, 19.30 uur, Vrijhof (UT), kamer 2.29

Thursday, 16 May, at 7.30 pm, a second preparatory meeting will take place in the 'Stilteruimte' of the Vrijhof (Room 2.29). This time we will reverse the order of the evening. We will start with an inspiring Taizé service. That way we will immediately 'get into the atmosphere of Taizé'. 

Afterwards, together we will look ahead to the journey. At our last meeting, our Taizé expert Daniel told us very inspiring stories about Taizé. He will be there again this time, to answer all our questions. So make sure you're there, even if you're not yet sure if you'll join us.

Taizé service: 16 May, 19.30, Vrijhof (UT), room 2.29

Student Support / Mental Health / Contact

'Geloof' is niet vanzelfsprekend. Dat is het nooit. Maar als je gaat studeren kan het gebeuren dat allerlei ogenschijnlijk verwarrende vragen zich melden. Onze studentenpastor gaat er graag over met je in gesprek. Niet omdat hij de antwoorden weet. Maar wel omdat  hij weet dat echte eerlijke vragen altijd een verdiepende en verrijkende dialoog als perspectief in zich dragen. 
Met onze studentenpastor kun je een afspraak maken voor een gesprek over ‘life changing events’, ingrijpende familieomstandigheden, integriteit of over de impact van een ernstig ziektegeval in jouw omgeving. De pastor kan goed luisteren en brengt ordening aan in de dingen die je dwars zitten. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Mocht het nodig zijn dan verwijst de pastor jou door naar de huisarts, specialistische hulp, psychologen e.d.
Je kan altijd contact opnemen via: info@studentenpastoraatenschede.nl

We are here to provide assistance to students who may need someone to talk to about the challenges they are facing in their lives.
We understand that student life can be tough, and that’s why we offer a meaningful conversation or just a normal talk about how life is going.
Our professional chaplain is always here to listen and provide guidance, no matter how big or small the issue may be.
At the ‘Studentenpastoraat Enschede’, we believe that seeking help is a sign of strength, not weakness. That’s why we encourage you to reach out to us whenever you feel overwhelmed or in need of support. Whether you’re struggling with academic stress, personal relationships, or simply need a listening ear, our support line is always available.
We take the confidentiality of our clients very seriously. Any information that is shared with us during our conversations will be kept confidential.
You can allways contact us at: info@studentenpastoraatenschede.nl