ข่าวกิจกรรม

ระเบียบการมาโรงเรียน1.pdf

ระเบียบการมาโรงเรียน

ระเบียบการลงโทษโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 2566.pdf

ระเบียบการลงโทษ

ระเบียบเครื่องแบบนักเรียน 2566(2).pdf

ระเบียบเครื่องแบบนักเรียน

ระเบียบทรงผมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม.pdf

ระเบียบทรงผมนักเรียน

กองทุนสวัสดิการนักเรียนและผู้ปกครอง.pdf

กองทุนสวัสดิการนักเรียนและ
ผู้ปกครอง